Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Képviselő-testületi ülések

2024. év

Április 25.

Meghívó

Előterjesztések

1. Beszámoló Rákóczifalva 2023. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

2. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó – Parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről

3. Beszámoló a Rákóczifalvai Települési Értéktár Bizottság 2023. évi tevékenységéről

4. Beszámoló a Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület munkájáról

5. Beszámoló a Rákóczifalva Sportegyesület 2023. évi tevékenységéről

6. Beszámoló a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Rákóczifalvát érintő 2023. évi munkájáról

7. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőri jelentésének jóváhagyásáról

8. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 12023. (I. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

10. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3 2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

12. Előterjesztés a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

13. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről

14. Beszámoló a Rákóczifalva Közbiztonságáért Közalapítvány 2023. évi munkájáról

15. Beszámoló a Rákóczifalváért Közalapítvány 2023. évi munkájáról

16. Beszámoló a Rákóczifalvai Kereskedelmi Szociális Szövetkezet 2023. évi tevékenységéről

17. Beszámoló városi főépítészi feladatok ellátásáról

18. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

19. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtására

20. Beszámoló a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság Trafibox telepítés anyagába való betekintéséről

21. Előterjesztés a közfeladat ellátására alkalmatlanná vált Ford FAG6 típusú gépjármű selejtezéséről, annak forgalomképes eszközzé történő átminősítéséről

22. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Február 22.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előterjesztések

1. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

2. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

3. Előterjesztés a bölcsődei intézményi térítési díj 2024. évi összegének meghatározására

4. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

5. Előterjesztés a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

6. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervéről

7. Beszámoló a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi könyvtári szakmai tevékenységéről

8. Beszámoló a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi közművelődési tevékenységéről

9. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2024.évi közművelődési munkatervére

10. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2024. évi könyvtári munkatervére

11. Beszámoló Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2023.évi munkájáról

12. Beszámoló Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2023. évi munkájáról

13. Beszámoló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2023. évi munkájáról

14. Beszámoló Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2023. évi munkájáról

15. Tájékoztató a képviselő-testületi és nem képviselő-testületi bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

16. Beszámoló a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról

17. Előterjesztés gyermekétkeztetést érintő intézkedésekről

18. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tagjaként fizetendő 2024.évi tagdíj megállapítására

19. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről

Január 25.

Meghívó


Jegyzőkönyv


Jelenléti ív


Előterjesztések

1. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről

2. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről

3. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4. Előterjesztés a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság ellenőrzési terve 2024. évre

5. Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

6. Előterjesztés a polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről

7. Előterjesztés a főállású alpolgármester 2024. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről

8. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2024. évi cafetéria juttatásának mértékére

9. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13 2020 (IX.25.) önk.rend. módosítására

10. Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

11. Előterjesztés Rákóczifalva Város településkép védelméről szóló rendelet módosításának elhatározásáról

13. Előterjesztés Rákóczifalva településen fix sebességmérő helyszín kialakításával összefüggő intézkedésekre

14. Beszámoló lejárt határidejű határozatok

15. Tájékoztató

2023. év

November 21.

Meghívó

Előterjesztések

Július 7.

Április 27.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Előterjesztések

 1. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről

 2. Beszámoló a Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület 2022. évi munkájáról

 3. Beszámoló a Rákóczifalva Sportegyesület 2022. évi tevékenységéről

 4. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőri jelentésének jóváhagyására

 5. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

 6. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

 7. Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítása

 8. Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 9. A szociális ellátásokról szóló 82021. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

 10. Rákóczifalva Városi Önkormányzat kitüntető elismeréseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti elismerésekkel együtt járó emléktárgyak meghatározása

 11. Beszámoló a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi munkájáról

 12. Beszámoló a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2022. évben végzett tevékenységéről

 13. Rákóczifalvai Kereskedelmi Szociális Szövetkezet 2022.évi tevékenysége, 2023. évi tervei

 14. Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21473 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 16. Két ülés közötti

 17. Bejelentések


  Zárt ülés:
 18. Települési támogatás iránti kérelmek

 19. Települési támogatás – rendkívüli élethelyzetre tekintettel

 20. Egyéb bejelentések

Február 23.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előterjesztések

 1. A bölcsődei intézményi térítési díj 2023. évi összegének meghatározására

 2. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervéről

 3. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

 4. Beszámoló a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi könyvtári szakmai tevékenységéről

 5. A Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi közművelődési munkatervére

 6. A Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi könyvtári munkatervére

 7. Beszámoló a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről

 8. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről

 9. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről

 10. Beszámoló a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről

 11. Tájékoztató a képviselő-testületi és nem képviselő-testületi bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

 12. Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21471 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

 13. Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21474 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

 14. Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21475 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 16. Két ülés közötti


  Zárt:
 17. Települési támogatás iránti kérelmek

 18. Települési támogatás – rendkívüli élethelyzetre tekintettel

2022. év

Augusztus 6. – Közmeghallgatás

Február 24.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Előterjesztések

 1. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről
 1. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

 2. A Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek egyes juttatásairól és támogatásairól
 1. Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
 1. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

 2. Beszámoló a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi könyvtári szakmai beszámolójára

 3. A Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi közművelődési munkatervére

 4. A Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi könyvtári szakmai munkatervére

 5. Beszámoló a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről

 6. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről

 7. Beszámoló a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről

 8. Tájékoztató a képviselő-testületi és nem képviselő-testületi bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

 9. Beszámoló a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021. évben végzett tevékenységéről

 10. A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására

 11. Szolnok belterület 21472, 21473 ingatlanok értékesítése

 12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 13. Országos Tanterem felújítási Program keretében a Magyar Kézilabda Szövetség és az Önkormányzat által kötendő megállapodás jóváhagyása

Január 27.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Előterjesztések

 1. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
 1. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
 1. Pályázat kiírása területi védőnői munkakör betöltésére

 2. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tagdíjának emeléséről

 3. A Novothny-ház eladására vonatkozó pályázat kiírásához

 4. Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, belterület 1462 helyrajzi számú, természetben 5085 Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 85. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati jóváhagyásról, valamint az ingatlanon történő székhely létesítésének engedélyezéséről
 1. 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának benyújtásáról

 2. A Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság ellenőrzési terve 2022. évre

 3. A főállású polgármester illetményének, idegennyelv-tudási pótlékának, illetve költségtérítésének megállapítására

 4. A polgármester 2022. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről

 5. A polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

 6. A főállású alpolgármester illetményének, illetve költségtérítésének megállapítására

 7. A főállású alpolgármester 2022. évi cafeteria juttatása keretösszegéről

 8. A Rákóczi Néptáncegyüttes Jász-Nagykun-Szolnok megyei Prima díjra történő felterjesztésére

2021. év

November 18.

November 9.

Július 22. – Közmeghallgatás

Június 24.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Előterjesztések

 1. 177_2020. PM határozat megerősítéséhez

 2. 178_2020. PM határozat RÖT igénylés megerősítéséhez
 1. 181_2020. PM határozat Bencsik Norbert képviselői megbízatásának megszűnéséről szóló határozat megerősítéséhez

 2. 182_2020. PM határozat korábbi ingatlan bérbeadásáról szóló testületi határozat visszavonásáról szóló határozat megerősítéséhez

 3. 183_2020 PM határozat Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanrész használatba adásáról
 1. 185_2020 PM határozat Tűzoltóautó térítés nélküli átadása

 2. 186_2020 PM határozat 2021. évi folyószámla hitelkeret igényléséről szóló határozat jóváhagyásáról

 3. 187_2020. PM határozat új településrendezési eszközök készíttetésével összefüggő határozat megerősítéséhez
 1. 190_2020 PM határozat 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

 2. 18_2020 PM rendelet jóváhagyása

 3. 19_2020 PM rendelet gyermekvédelmi rendelet módosítás megerősítése

 4. Havasi Károly pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjának megválasztása

 5. Havasi Károly kulturális, oktatási és sport bizottság tagjának megválasztása

 6. Jámbor Sándor tiszteletdíjáról történő lemondás elfogadásáról

 7. 2019. évi maradvány korrekció elfogadásáról

 8. Bölcsőde nyári nyitvatartás 2021

 9. Óvoda nyári nyitvatartás 2021

 10. Óvodai beiratkozás 2021

 11. Polgármester szabadságtervének jóváhagyása 2021

 12. Közbeszerzési terv előterjesztés 2021. év

 13. Baptista ellátási szerződés jóváhagyásáról

 14. HEP

 15. 038_11 értékesítéséről

 16. 038_15 értékesítéséről

 17. 038_18 értékesítéséről

 18. BM járdafelújítás

 19. Kitekintő határozathoz

 20. Éven túli lejáratú hitel felvételéről

 21. Kitekintő határozat mellékletének módosításáról

 22. Polgármester 2021. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről

 23. Alpolgármester cafetéria jóváhagyása 2021

 24. Polgármester kistérség térítési díjak

 25. Polgármester cafetéria különbözet jóváhagyása

 26. Alpolgármester cafetéria különbözet jóváhagyása

 27. 2021. évi lakossági járdaépítési és járdafelújítási pályázat meghirdetéséről

 28. I. körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

 29. III. körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

 30. II. körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

 31. 051_3 haszonbérletéről

 32. 2020. évi könyvtár szakmai beszámoló elfogadásáról

 33. 2020. évi könyvtár szakmai munkaterv elfogadásáról

 34. Víziközművekkel kapcsolatos döntésről

 35. A hivatásos tűzoltóság 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról

 36. A polgári védelem 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról

 37. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2020. évi beszámolójának elfogadásáról

 38. A Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2020. évi beszámolójának elfogadásáról

 39. Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2020. évi beszámolójának elfogadásáról

 40. Az Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2021. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról

 41. A beérkezett 2021. évi lakossági járdaépítési és járdafelújítási pályázat elbírálásáról

 42. 2021. évi belső ellenőrzési terv módosításának elfogadásáról

 43. 2020. évi belső ellenőri jelentés jóváhagyásáról

 44. A rendőrség 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról

 45. 2020. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról

 46. A Szolnoki Kistérség és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő részletfizetési megállapodás jóváhagyásáról

 47. Központi játszótér újjáépítéséről

 48. 610_bérletéról

 49. Óvodai csoportok számának meghatározásáról a 2021_2022. nevelési évben

 50. 2020. évi közművelődési beszámoló elfogadásáról

 51. 2021. évi közművelődési munkaterv elfogadásáról

 52. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2020. évi beszámolójának elfogadásáról

 53. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének elfogadásáról

 54. Szociális Szövetkezet

 55. 1_2021 PM rendelet jóváhagyása

 56. 2_2021 PM rendelet jóváhagyása

 57. 3_2021 PM rendelet jóváhagyása

 58. 4_2021 PM rendelet jóváhagyása

 59. 5_2021 PM rendelet jóváhagyása

 60. 6_2021 PM rendelet jóváhagyása

 61. 7_2021 PM rendelet jóváhagyása

 62. 8_2021 PM rendelet jóváhagyása

 63. 9_2021 PM rendelet jóváhagyása

 64. 10_2021 PM rendelet jóváhagyása

 65. 11_2021 PM rendelet jóváhagyása

2020. év

Október 29.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előterjesztések

1. Előterjesztés – Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről.

2. Előterjesztés – A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezésként fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

3. Előterjesztés – Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló rendelet módosítása.

4. Előterjesztés -a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló rendelet módosítására

5. Előterjesztés – Rákóczifalva Város Önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosításáról.

6. Előterjesztés – Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bizottságainak 2021. I. félévi munkatervére

7. Előterjesztés – Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanrész bérbeadásával kapcsolatos javaslat elfogadásáról.

8. Jelentés a képviselő-testület és a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

9. Két ülés közötti tájékoztató

10. Előterjesztés – a Nemzeti Ovi-Sport Programhoz való újbóli csatlakozásról

11. Előterjesztés – a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtására

12. Előterjesztés – viziközművekkel kapcsolatos döntésekről

13. Előterjesztés – Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról.

Szeptember 24.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előtejesztések

1. Előterjesztés – Rákóczifalva Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről.

2. Előterjesztés – a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtására

3. Előterjesztés – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozatának átadására, nyilvántartására.

4. Előterjesztés – Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.

5. Előterjesztés – a főállású alpolgármester megválasztására

6. Előterjesztés – a főállású alpolgármester tiszteletdíjának, illetve költségtérítésének megállapítására

7. Tájékoztatás a főállású alpolgármester feletti munkáltatói, egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáról, a 2020. évi cafetéria juttatásáról és szabadságáról

8. Előterjesztés – a Polgármester 2020. évi szabadsága ütemezése módosításának jóváhagyásáról

9. Előterjesztés – Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelete módosításáról

10. Előterjesztés – a BURSA HUNGARICA tanulmányi ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról

11. Beszámoló a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről

12. Beszámoló a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi közművelődési tevékenységéről

13. Beszámoló a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa tevékenységéről

14. Két ülés közötti tájékoztató

Augusztus 28. – Közmeghallgatás

Július 30.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előterjesztések

1. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 1642016. (XI. 17.9 okiratszámú alapító okiratát módosító okirat módosítására

2. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására

3. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

4. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegység Szakmai Programjának módosítására

5. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegység Házirendjének elfogadásáról

6. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 1592016. XI. 17. okiratszámú alapító okiratának módosítására

7. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására

8. Előterjesztés zsidó sírkertek, sírhelyek tárgyban támogatási kérelem benyújtásáról

10. Beszámoló a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Rákóczifalvát érintő 2019. évi munkájáról

11. Beszámoló a Rákóczifalva Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről

12. Beszámoló a Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet tevékenységéről

13. Előterjesztés az egyedi mintaprogram keretében beszerzett, nem használt, nagyértékű eszközök más önkormányzat részére történő átadásáról

14. Előterjesztés az egyedi mintaprogram keretében beszerzett nagyértékű eszközök haszonkölcsön szerződés keretében történő átadása a Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociál

15. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú, Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése című projekt kapcsán

16. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről

Július 9.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előterjesztések

1. Előterjesztés Rákóczifalvai Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Bizottságainak 2020. II. félévi munkatervére

2. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó – Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről

3. Beszámoló Rákóczifalva 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

4. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2019. évi munkájáról, 2020. évi feladatairól

5. Beszámoló a Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő gazdálkodó költségvetési szervek 2019. évi belső ellen

6. Előterjesztés Rákóczifalva Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletének elfogadására

7. Előterjesztés Rákóczifalva Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 32019. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Előirányzat módosítás

9. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai és bölcsődei intézményegységeinek 20202021. nevelési évben indítandó csoportok számának meg

10. Beszámoló a Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület munkájáról

11. Előterjesztés Város Önkormányzatának tulajdonában lévő kishajó bérbeadására

12. Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzésére, koncessziós díj terhére

13. 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról

14. Előterjesztés a Petőfi tanya 03-89 hrsz. ingatlan egy részének értékesítése

15. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. Két ülés közötti

Március 3.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előterjesztések

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének jóváhagyására

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 32019. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

3. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

4. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadására

5. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadására

6. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai és bölcsődei intézményegységébe történő beiratkozás időpontjának meghatározására

7. Előterjesztés a Nemzeti Ovi-Sport Programhoz való csatlakozásról

8. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi könyvtári szakmai beszámolójára

9. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi közművelődési munkatervére

10. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári munkatervére

11. Beszámoló a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2019. október 13-ig végzett munkájáról

12. Beszámoló a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2019. október 13-át követően végzett munkájáról

13. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2019. október 13-ig végzett munkájáról

14. Beszámoló az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi 2019. október 13-át követően végzett munkájáról

15. Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2019. évi munkájáról

16. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2019. évi munkájáról

17. Beszámoló a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2019. évi munkájáról

18. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19. Két ülés közötti

20. a. Előterjesztés adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatásához

20.b. Sportcsarnok pályázat

2019. év

December 14. – Közmeghallgatás

Március 12.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előterjesztések

1. Előterjesztés Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének jóváhagyására

2. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

3. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatok ellátására pályázat kiírásáról

4. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírására

5. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

6. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 159/2016.(XI. 17.) okiratszámú alapító okiratát módosító okirat kiadására

7. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására

8. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár használati szabályaira

9. Tájékoztató a Rákóczifalva Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálatáról

10. Tájékoztató a Városi Könyvtár épületének állapotáról

11. Előterjesztés Rákóczifalvai Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Bizottságainak 2019. I. félévi munkatervére

12. Előterjesztés a polgármester 2019. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről történő megállapítására

13. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyásra

14. Jegyzői pályázat kiírása

2018. év

Május 3.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Április 24.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előterjesztések

1. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó – Parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről

2. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2017. évi munkájáról, 2018. évi feladatairól

4. Beszámoló a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Rákóczifalvát érintő 2017. évi munkájáról

5. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

6. Előterjesztés a szociális ellátások után fizetendő 2018. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezésére

7. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

9. Beszámoló a Rákóczifalva Sportegyesület 2017-18. évi tevékenységéről

10. Beszámoló a Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület részére nyújtott 2017. évi költségvetési támogatás felhasználásáról

11. Beszámoló a közbiztonsági tanácsnok 2017 II. félévi tevékenységéről

13. Előterjesztés az EFOP-1.5.2-16-2017-00038 azonosítószámú kerülő ösztöndíj

14. Előterjesztés Rákóczifalva közvilágításának korszerűsítésére

15. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Városi Sportcsarnok energetikai fejlesztése

16. Előterjesztés halaszthatatlan víziközmű beruházás és rekonstrukció elvégzésére, koncessziós díj terhére

17. Előterjesztés Petőfi-tanyai ingatlan hasznosítására

20. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről

Február 22.

Meghívó

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Előterjesztések

1. Előterjesztés a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

2. Tájékoztató pályázatok közbeszerzésével kapcsoaltban

4. Előterjesztés Rákóczifalva Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

5. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

6. Előterjesztés a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai és bölcsődei intézményegységébe történő beiratkozás időpontjának meghatározására

7. Beszámoló a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről

8. Előterjesztés a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervére

9. Előterjesztés a Rákóczifalva Városának fejlődését nem szolgáló, szervezett keretek között történő, migrációs alapokon nyugvó betelepítéssel kapcs

10. Beszámoló a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2017. évi munkájáról

11. Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkájáról

12. Beszámoló az Egészségügyi Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2017. évi munkájáról

13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről

15. Előterjesztés a 442. sz. főút mellett vezetett, Rákóczifalva-Rákócziújfalu közötti, 2611 m hosszú kerékpárút kezelési fel