Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Kistérség székhelye, tagjai

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján a felsorolt települések önkormányzatai 

-a térséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására, a térség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutására, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítására,

-térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,

-a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, intézményfenntartására,

-a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználására,

-a térség területének összehangolt fejlesztésére,

-a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátására,

-a térség együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében

az önkormányzati feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre, az önkormányzati egyenjogúságok tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján.

(Forrás: Társulási megállapodás Preambuluma)

A társulás székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

A társulás tagjai: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kötelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas