Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Szociális ügyek

Beiskolázási támogatás

A gyermek beiskolázásához nyújtandó beiskolázási települési pénzbeli támogatásban részesül évente egyszeri alkalommal a nappali tagozaton általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytató, saját háztartásban nevelt gyermek után az a szociálisan rászoruló szülő vagy gyám, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedülálló szülő vagy gyám esetén a 400 %-át.

A támogatás éves egyszeri összege az egy főre eső jövedelem vizsgálata függvényében: 10 000 Ft – 7500 Ft – 5000 Ft.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal, július 15. napjától augusztus 15. napjáig kérelmezhető, mely határidő jogvesztő.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu
Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Szociális ügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Egyszeri fűtéstámogatás

Az egyszeri fűtéstámogatás a szociálisan rászoruló kérelmező részére megállapított, a kérelmező kérelmében foglaltak szerint pénzben vagy természetben nyújtott támogatás. Az egyszeri fűtési támogatás összege 50.000,- Ft, természetben történő nyújtása esetén 50.000,- Ft összegnek megfelelő tűzifa.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A fűtési támogatásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 280 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 320 %-át.

Egyszeri fűtéstámogatás háztartásonként évente egy alkalommal biztosított a háztartásban élő személyek számától függetlenül. Nem jogosult az egyszeri fűtéstámogatásra a jogcím nélküli lakáshasználó.

A kérelmező az egyszeri fűtéstámogatás iránti kérelméhez – a kérelem tartalmától függően – az alábbi igazolásokat köteles csatolni:

fogyasztási helynek az adatait tartalmazó szolgáltatói számlát, számlarészletezőt, a kérelem beadását közvetlenül megelőző 3 hónapra visszamenőleg, 

– bérleti szerződést.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Szociális ügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás a gyógyszerköltségek viseléséhez a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évig illeti meg a jogosultat, havi összege 3.000,- Ft.

Gyógyszertámogatásra jogosult a szociálisan rászoruló személy az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, és betegsége miatt havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a szociális vetítési alap összegének 50 %-át.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A kérelmező a gyógyszertámogatás iránti kérelméhez az alábbi igazolásokat köteles csatolni:

– a tartósan fennálló betegség miatti rendszeres gyógyszerszükséglet háziorvos általi igazolását,

– a háziorvos által igazolt gyógyszerszükséglet gyógyszertár által beárazott havi költségéről kiadott igazolás,

– a járási hivatal igazolása arról, hogy a kérelmező alanyi/normatív alapon közgyógyellátásra nem jogosult.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Szociális ügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Helyi gyermekgondozási támogatás

A gyermek gondozásához nyújtandó helyi gyermekgondozási pénzbeli támogatásban részesül évente egy alkalommal a gyermek jogán az a kérelmező, aki saját háztartásában súlyos fogyatékosságból vagy tartós betegségből eredően önellátásra képtelen kiskorú gyermekről gondoskodik. A támogatás összege a szociális vetítési alap összege, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedülálló kérelmező esetén a 400 %-át.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A kérelmező helyi gyermekgondozási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni köteles a gyermek súlyos fogyatékosságát vagy tartós betegség igazoló okiratát.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Szociális ügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Helyi gyermeknevelési támogatás

A gyermek neveléséhez nyújtandó helyi gyermeknevelési pénzbeli támogatásban részesül évente egy alkalommal a gyermeke jogán az a kérelmező, aki saját háztartásában kiskorú gyermeket nevel vagy akinek gyermeke nappali tagozaton folytat középfokú tanulmányokat legfeljebb a gyermek 20. életévének a betöltéséig, ebben az esetben helyi gyermeknevelési támogatás utoljára a gyermek 20. életéve betöltésének évében jár. A támogatás éves összege jogosult gyermekenként a szociális vetítési alap összegének 25 %-a, ha a kérelmező részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben;50 %-a, ha a kérelmező nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, egyedülálló szülő vagy gyám kérelmező esetén a 300 %-át.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

 A kérelmező helyi gyermeknevelési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni köteles:

már nem tanköteles korú kiskorú, valamint nagykorú középfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén: érvényes diákigazolvány bemutatása.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Szociális ügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Rendkívüli települési támogatás

A rendkívüli települési támogatást olyan személy igényelheti, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. A rendkívüli települési támogatás pénzben vagy természetben nyújtott támogatás.

Rendkívüli települési támogatás megállapítása az alábbi indokokra tekintettel történik:

a) önmaga és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,

b) alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz történő hozzájárulás – betegséghez kapcsolódó kiadások támogatása, haláleset, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, gyermek fogadásának előkészítése, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez -,

c) gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,

d) egy hónapot meghaladó kórházi kezelés,

e) egy hónapot meghaladó táppénzes állomány esetén,

f) nyugdíjazás esetén az ellátatlanság idejére,

g) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul.

A rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg a kérelmező részére, amennyiben a fenti indokok közül legalább egy fennáll, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 250%-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 300%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A rendkívüli települési támogatás háztartásonként évente legfeljebb 3 alkalommal nyújtható, melytől különös méltánylást érdemlő körülmények esetén el lehet térni.

A kérelmező a rendkívüli települési támogatás iránti kérelméhez – a kérelem tartalmától függően – az alábbi igazolásokat köteles csatolni:

– kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolása,

 – a tartós, krónikus, súlyos betegség igazolására alkalmas a háziorvos, szakorvos igazolása, szakvéleménye, zárójelentés, ambuláns kezelőlap, egészségkárosodott személy esetén a szakértői bizottság hatályos szakvéleménye, a tartósan beteg állapot, fogyatékosság fennállását igazoló irat, továbbá a tartósan beteg állapotra, fogyatékosságra tekintettel folyósított pénzbeli ellátást megállapító határozat, ennek hiányában az ellátás folyósítását igazoló irat,

 – a gyógyszerköltséget a háziorvos által igazolt gyógyszerlista alapján, a gyógyszertár által kiadott, gyógyszerek árára vonatkozó, kérelmező nevére kiállított dokumentummal kell igazolni,

 – várandós anya esetén a terhesgondozásról szóló igazolás,

 – elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatás,

– nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás esetén az utazást igazoló tömegközlekedési eszközök költségeiről szóló kimutatás,

– bűncselekmény esetén rendőrségi jegyzőkönyv vagy igazolás a bűncselekmény sértetti minőségéről,

 – temetés költségeiről szóló, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példánya,

 – az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata,

 – nyugellátás iránti kérelem benyújtásának igazolása.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Szociális ügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármestere

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás) a szociálisan rászoruló kérelmező részére a háztartás tagjai által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely az ingatlan vonatkozásában felmerült, számlával igazolt kiadáshoz kérhető, feltéve, hogy az ingatlan hasznosításából jövedelem nem származik.

Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás ugyanazon ingatlanra tekintettel csak egy jogosultnak kerül megállapításra, függetlenül az ingatlanban élő személyek és háztartások számától. Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 230 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 280 %-át és a háztartásban életvitelszerűen tartózkodóknak vagyona nincsen.

A megállapítható lakhatáshoz kapcsolódó támogatás havi összege – a kérelmező jövedelmi helyzetétől függően – 5000 Ft, 3800 Ft; 2500 Ft.

Nem jogosult a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra a jogcím nélküli lakáshasználó.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évig illeti meg a jogosultat. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti ismételt kérelem leghamarabb a jogosultság megszűnését követően nyújtható be. A kérelmező a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelméhez – a kérelem tartalmától függően – az alábbi igazolásokat köteles csatolni:

– fogyasztási helynek az adatait tartalmazó szolgáltatói számlát, számlarészletezőt, a kérelem beadását közvetlenül megelőző 3 hónapra visszamenőleg,

– bérleti szerződést,

– egyedi fűtés esetén a háztartási tüzelő anyagot forgalmazó által kiállított számlát.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Szociális ügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a szünidei gyermekétkeztetésnek,meghatározott pénzbeli támogatásnak, egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének a 180%-át, ha

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) a szociális vetítési alap összegének 165%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a a Gyvt. 19. § (7) bekezdésben meghatározott értéket.

A fentiekben meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,

d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,

f) az a)–e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű:

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a hátrányos helyzet leírásának a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványhoz csatolni kell:

a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó meghatározott jegyzőkönyvet,

b) nagykorú kérelmező esetben a tanuló vagy hallgató számára az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,

c) a családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy a felsorolt ellátások – nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik – valamelyikében részesül,

d) a közös háztartásban élők jövedelmi helyzetére vonatkozó iratokat.

A formanyomtatvány A) és B) lapból áll. Az A) lap a rendszeres kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, a B) lap a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához kapcsolódó adatokat, nyilatkozatokat tartalmazza. A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

A formanyomtatvány elérhető

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

E-ÖNKORMÁNYZAT portál: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Ágazat: szociális, ügytípus:

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Gyermekvédelem és gyámügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen – amennyiben a kérelmező, a kérelmének helyt adó döntés esetén a fellebbezési jogáról nem mondott le – a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálynak (5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.) címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani, vagy a jogorvoslat iránti kérelem elektronikus úton – személyes ügyfélkapu azonosítását követően – az  e-Papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu) keresztül is előterjeszthető.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Temetési támogatás

Az elhunyt személy temetési költségeinek viseléséhez nyújtott temetési támogatás összege 40.000,- Ft. A támogatásra jogosult az eltemettetésről gondoskodó kérelmező, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén a 300 %-át.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

Az elhunyt személy temetési költségeinek viseléséhez való hozzájárulás iránti kérelem a haláleset bekövetkeztétől számított 60. napig nyújtható be a hatósághoz mely határidő jogvesztő.

A kérelmező az elhunyt személy temetési költségeinek viseléséhez igényelt települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni köteles:

– az eltemettető kérelmező nevére a temetés költségeiről kiállított eredeti számlát,

 – a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Szociális ügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármestere

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Újszülött támogatás

A szociálisan rászoruló szülő vagy gyám az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás céljából egyszeri, gyermekenként 30 000 Ft összegű támogatásra jogosult, amennyiben a szülő vagy a gyám a gyermek születésekor és az azt megelőző 36 hónapban folyamatosan bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Rákóczifalva város közigazgatási területén él, az újszülött a kérelmezővel azonos lakóhellyel rendelkezik, és a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedülálló esetén a 400 %-át.

Ügymenet, benyújtás módja, formája:

A támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 90. napig nyújtható be. A kérelmező az újszülött támogatás megállapítása iránti kérelméhez csatolni köteles a gyermek születési anyakönyvének másolatát. A támogatást az újszülött gyermek után csak egy kérelmező jogosult igénybe venni.

Kérelemnyomtatvány

Ügyfélfogadás helye: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfő: 8:00-16:00 óráig; szerda: 7:30-16:30 óráig; péntek 8:00-12:00 óráig

E-mail cím: titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím: https://rakoczifalva.hu

Telefonszám: +36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Szociális ügyek – csatolni szükséges a formanyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Polgármestere

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Rákóczifalva Város közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, Rákóczifalva Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete