Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Polgármesteri határozatok

2021. év

1/2021. (I. 15.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
2/2021. (I. 15.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjainak megválasztása
3/2021.(I. 29.)Jámbor Sándor külsős bizottsági tag tiszteletdíjról történő lemondásának elfogadásáról
4/2021. (I. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi maradvány korrekciójának elfogadásáról
5/2021. (I. 29.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
6/2021. (I. 29.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
7/2021. (II. 03.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
8/2021. (II. 17.)Polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
9/2021. (II. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
10/2021. (II. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió között létrejött ellátási szerződés
11/2021. (II. 25.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatának elfogadásáról
12/2021. (III. 5.)Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 038/11 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
13/2021. (III. 5.)Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 038/15 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
14/2021. (III. 5.)Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 038/18 helyrajzi számú ingatlan értékesítése
15/2021. (III. 10.)2021. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosítása
16/2021. (III. 11.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatás
17/2021. (III. 11.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat éven túli futamidejű, fejlesztési célú beruházási hitelfelvétele
18/2021. (III. 18.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatásáról szóló 16/2021.(III. 11.) határozat módosítása
19/2021. (III. 19.)Polgármester 2021. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről
20/2021. (III. 19.)Főállású alpolgármester 2021. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről
21/2021. (III. 22.)Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után fizetendő 2021. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről
22/2021. (III. 22.)Polgármesteri cafeteria juttatás különbözetének kifizetése
23/2021. (III. 22.)Főállású alpolgármesteri cafeteria juttatás különbözetének kifizetése
24/2021. (III. 23.)2021. évi lakossági járdaépítési és járdafelújítási pályázat meghirdetése
25/2021. (III. 31.)Dr. BODÁCS és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása
26/2021. (IV. 1.)BONA-VITA Egészségügyi Betéti Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása
27/2021. (IV. 1.)Dr. Bányai Eszter Edit egyéni vállalkozó változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása
28/2021. (IV. 1.)Rákóczifalva Városi Önkormányzati kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 051/3 helyrajzi számú ingatlan haszonbérletbe adása
29/2021. (IV. 21.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári szakmai beszámolójának jóváhagyása
30/2021. (IV. 21.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi könyvtári szakmai munkatervének jóváhagyása
31/2021. (IV. 28.)Víziközművekkel kapcsolatos döntések
32/2021. (V. 4.)Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
33/2021. (V. 4.)Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2020. évi feladatainak végrehajtásáról, valamint a 2021. évre tervezett és időarányosan már végrehajtott feladatokról szóló beszámoló elfogadása
34/2021. (V. 4.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
35/2021. (V. 4.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
36/2021. (V. 4.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
37/2021. (V. 4.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2021. évre vonatkozó ellenőrzési tervének elfogadása
38/2021. (V. 14.)2021. évi lakossági járdaépítési és járdafelújítási pályázatok elbírálása
39/2021. (V.14.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása
40/2021. (V. 20.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőri jelentésének jóváhagyása
41/2021. (V. 20.)Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályának Rákóczifalva város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámolójának elfogadása
42/2021. (V. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló 2020. évi beszámoló elfogadása
43/2021. (V. 28.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadása
44/2021. (V. 31.)Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti ingatlan területén lévő játszótér újjáépítéséről
45/2021. (V. 31.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva belterület 610 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról
46/2021. (VI. 9.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében indítható csoportok számának meghatározásáról
47/2021. (VI. 11.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
48/2021. (VI. 11.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása
49/2021. (VI. 14.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport bizottságának 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
50/2021. (VI. 14.)Képviselő-testületi és nem képviselő-testületi bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása
51/2021. (VI. 14.)Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet 2020. évi tevékenységéről, valamint 2021. évi terveiről szóló beszámoló elfogadása

2020. év

1/2020. (III. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2020. március 26. napján megtartott soron kívüli, nyílt ülésén meghozott döntések megerősítéséről
2/2020. (III. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 2020. március 26. napján megtartott soron kívüli, nyílt ülésén meghozott döntések megerősítéséről
3/2020. (III. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2020. március 26. napján megtartott soron kívüli, nyílt ülésén meghozott döntések megerősítéséről
4/2020. (III. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2020. március 26. napján megtartott soron kívüli, zárt ülésén meghozott döntések megerősítéséről
5/2020. (III. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2020. március 26. napján megtartott soron kívüli, nyílt ülésén meghozott döntések megerősítéséről
6/2020. (III. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2020. március 26. napján megtartott soron kívüli, zárt ülésén meghozott döntések megerősítéséről
7/2020. (III. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 26. napján megtartott soron kívüli, nyílt ülésén meghozott döntések megerősítéséről
8/2020. (III. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 26. napján megtartott soron kívüli, zárt ülésén meghozott döntések megerősítéséről
9/2020. (III. 27.)Szelektív hulladéklerakó bezárása
10/2020. (IV. 16.) zártA települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” II. elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
11/2020. (IV. 16.) zártA települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú III. számú közbeszerzési eljárás kiírásáról
12/2020. (IV. 16.)Vadkamera Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére történő használatba adásáról
13/2020. (IV. 30.)Alpolgármester juttatásai
14/2020. (V. 05.)Pásztor Zsuzsanna önkormányzati képviselő tiszteletdíjról történő lemondása
15/2020. (V. 05.)Önkormányzati hitelkeret módosítása
16/2020. (V. 05.)Nádas Józsefné bizottsági tag tiszteletdíjról történő lemondása
17/2020. (V. 05.)Forgó Józsefné bizottsági tag tiszteletdíjról történő lemondása
18/2020. (V. 14.) zártA települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” III. elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
19/2020. (V. 14.) zártA települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú IV. számú közbeszerzési eljárás kiírásáról
20/2020. (V. 14.)Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének az „Innovatív közösségi napenergia hasznosítás” elnevezésű pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról elnevezésű 134/2017. (X. 5.) önkormányzati határozatának megerősítéséről
21/2020. (V. 29.)Rákóczifalva Város Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolójának elfogadása
22/2020. (VI. 15.) zártA települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú IV. közbeszerzési eljárás eredményéről
23/2020. (VI. 15.)Rákóczifalva Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
24/2020. (VI. 15.) zártA TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00024 azonosító számú „Rákóczifalva orvosi rendelőjének fejlesztése” elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú ajánlati felhívás eredményéről
25/2020. (VI. 17.)Szelektív hulladéklerakó bezárásának megszüntetéséről
177/2020. (XI. 5.)Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtásáról szóló 171/2020. (X. 29.) önkormányzati határozatának visszavonásáról
178/2020. (XI. 5.)Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatási igény benyújtásáról
179/2020. (XI. 5.)Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 173/2020. (X. 29.) önkormányzati határozatának visszavonásáról
180/2020. (XI. 5.)Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
181/2020. (XI. 23.)Bencsik Norbert önkormányzati képviselő megbízásának Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja szerinti megszűnéséről
182/2020. (XI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanrész bérbeadásáról szóló 167/2020. (X. 29.) önkormányzati határozatának visszavonása
183/2020. (XI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanrész használatba adása
184/2020. (XI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tűzoltókocsi vagyonkezelésének átadásáról szóló 6/2020. (I. 23.) önkormányzati határozatának visszavonása
185/2020. (XI. 24.)Tűzoltóautó térítés nélküli átadása
186/2020. (XII. 14.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat folyószámla hitelkeretének 2021. évre történő igénylése
187/2020. (XII. 15.)Településrendezési eszközök újra szabályozása
188/2020. (XII. 29.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Városi Önkormányzat között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadása
189/2020. (XII. 29.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó megállapodás módosítása
190/2020. (XII. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról