Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi igazgatás

Ipari tevékenység folytatása – bejelentés-köteles tevékenységek

Az ipari tevékenység a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható, bejelentés-köteles ipari tevékenységek:

1. alsó ruházat gyártása

2. acél tárolóeszköz gyártása

3. ágybetét gyártása

4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

5. bányászati, építőipari gép gyártása

6. bőr, szőrme kikészítése

7. bőrruházat gyártása

8. csap, szelep gyártása

9. csapágy, erőátviteli elem gyártása

10. csiszolótermék gyártása

11. csomagolás-

12. egészségügyi kerámia gyártása

13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

14. egyéb bútor gyártása

15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

16. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

17. egyéb kerámiatermék gyártása

18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása

19. egyéb műanyagtermék gyártása

20. egyéb nem vas fém gyártása

21. egyéb papír-, kartontermék gyártása

22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni

24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kézi szőttes-, neccelt áru- és csipkekészítés, kézi hímzés

25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

26. elektronikus orvosi berendezés gyártása

27. előre kevert beton gyártása

28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása

29. evőeszköz gyártása

30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

31. építési betontermék gyártása

32. építési gipsztermék gyártása

33. épületasztalos-ipari termék gyártása

34. falemezgyártás

35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

36. fém épületelem gyártása

37. fémmegmunkálás

38. fémszerkezet gyártása

39. fémtartály gyártása

40. fűrészáru-gyártás

41. fűtőberendezés, kemence gyártása

42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

43. gépjárműjavítás, -karbantartás

44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

45. gőzkazán gyártása

46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása

47. hangszergyártás

48. háztartási kerámia gyártása

49. háztartási villamos készülék gyártása

50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

51. hidegen hajlított acélidom gyártása

52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

53. hidegen húzott acélhuzal gyártása

54. hidegen húzott acélrúd gyártása

55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

56. kohászati gép gyártása

57. kötőelem, csavar gyártása

58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása

59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

60. huzaltermék gyártása

61. illóolajgyártás

62. irodabútor gyártása

63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

64. irodai papíráru gyártása

65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

66. játékgyártás

67. kerámiacsempe, -lap gyártása

68. kerámia szigetelő gyártása

69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

71. konyhabútorgyártás

72. kőmegmunkálás

73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

74. kötéláru gyártása

75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

76. kötött, hurkolt kelme gyártása

77. lábbeligyártás

78. lakat-, zárgyártás

79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása

82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

85. motorkerékpár gyártása

86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

87. munkaruházat gyártása

88. műanyag csomagolóeszköz gyártása

89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

90. műszaki kerámia gyártása

91. műszaki textiláru gyártása

92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

94. nem villamos háztartási készülék gyártása

95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

96. orvosi eszköz gyártása

97. papíripari gép gyártása

98. parkettagyártás

99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)

100. síküveg tovább feldolgozás

101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

102. száloptikai kábel gyártása

103. számítógép, perifériás egység gyártása

104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely

105. szerszámgyártás

106. szőnyeggyártás

107. szőrmecikk gyártása

108. tároló fatermék gyártása

109. testápolási cikk gyártása

110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

111. táskafélék, szíjazat gyártása

112. textilszálak fonása

113. textilszövés

114. textil, szőrme mosása, tisztítása

115. tűzálló termék gyártása

116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása

117. villamos világítóeszköz gyártása

118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél, írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Amennyiben az ipari tevékenység folytatója bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-köteles ipari tevékenység tekintetében nem alkalmazható.

A kérelemhez csatolandó iratok:

-nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat

– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

– közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

 A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.  Az eljáró hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az ügyfél az eljárás díját az eljárás megindításakor nem rója le, illetve hiánypótlásra történő felszólítás esetén e kötelezettségét nyolc napon belül nem teljesíti.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Titkárság

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 700

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Ipar-kereskedelem – Ügytípus: Telepengedély – Űrlap neve: Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva Város közigazgatási területén lévő üzletek.

Eljárás költsége:
A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: díj) az első fokú eljárásban 5000 forint. A fellebbezési eljárás díja 6000 forint. A díjfizetési kötelezettség az Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a Rákóczifalva Városi Önkormányzat 69800164-11032319 számú költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni. Kétség esetén az eljáró hatóság az eredeti példány bemutatására kötelezheti az ügyfelet.

Ügyintézési határidő:
30 nap

Jogorvoslat:
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül 6000 Ft illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címezve, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzőjénél lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló  57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról  szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet

A Helyi Építési Szabályzat

Ipari tevékenység folytatása – telepengedély kiadására irányuló kérelem

Az ipari tevékenység kizárólag jogerős vagy végleges telepengedély birtokában folytatható, telepengedély-köteles tevékenységek:

1. acélcsőgyártás

2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása

3. dohánytermék gyártása

4. egyéb gumitermék gyártása

5. égetett agyag építőanyag gyártása

6. festék, bevonóanyag gyártása

7. fémalakítás, porkohászat

8. fémfelület-kezelés

9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek

10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása

11. habarcsgyártás

12. kőolaj-feldolgozás

13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás

15. mész-, gipszgyártás

16. műanyag építőanyag gyártása

17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

19. nemesfémgyártás

20. papír csomagolóeszköz gyártása

21. papírgyártás

22. ólom, cink, ón gyártása

23. ragasztószergyártás

24. rézgyártás

25. szálerősítésű cement gyártása

26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

27. tapétagyártás

28. tisztítószer gyártása

29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

30. vegyi szál gyártása

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

Külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik, a felsorolt tevékenységek esetén elegendő a bejelentés.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy

b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Amennyiben a tevékenység folytatója telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Nem kell telepengedély kiadására irányuló kérelmet benyújtani azon nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység folytatása esetén, amelyet annak gyakorlója a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján kiadott telepengedély, majd 2009. március 31-től a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint bejelentés alapján végzett. Ebben az esetben a tevékenység folytatását 2013. január 1-től telepengedély hiányában is jogszerűnek kell tekinteni.

A kérelemhez csatolandó iratok:

-nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat

– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

– közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

– környezetvédelmi tervfejezet.

 A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.  Az eljáró hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az ügyfél az eljárás díját az eljárás megindításakor nem rója le, illetve hiánypótlásra történő felszólítás esetén e kötelezettségét nyolc napon belül nem teljesíti.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Titkárság

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 700

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Ipar-kereskedelem – Ügytípus: Telepengedély – Űrlap neve: Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva Város közigazgatási területén lévő üzletek.

Eljárás költsége:
A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: díj) az első fokú eljárásban 5000 forint. A fellebbezési eljárás díja 6000 forint. A díjfizetési kötelezettség az Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a Rákóczifalva Városi Önkormányzat 69800164-11032319 számú költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni. Kétség esetén az eljáró hatóság az eredeti példány bemutatására kötelezheti az ügyfelet.

Ügyintézési határidő:
30 nap

Jogorvoslat:
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül 6000 Ft illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címezve, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzőjénél lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló  57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról  szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet

Helyi Építési Szabályzat

Kereskedelmi tevékenység, vendéglátó üzlet bejelentése – bejelentés köteles tevékenységek esetén

Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni a kereskedelmi hatóság (jegyző) előtt. Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek meghatározott adattartalommal a jegyző nyilvántartásba veszi, és a tevékenység végzéséről igazolást állít ki, egyidejűleg értesíti a jogszabályban meghatározott hatóságokat a bejelentés tényéről.

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

– ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi vagy

 – ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

Minden Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (a továbbiakban: NTAK)

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusok azok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenység folytatható. Az NTAK-ba csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet a vendéglátó üzletet regisztrálni.  

A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján az NTAK-regisztrációra köteles vendéglátó üzletek típusai:

 • étterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • büfé, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 – egyéb vendéglátás;
 • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 – rendezvényi étkeztetés;
 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
 • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás.

Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az az üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles. A rendelet alapján az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységekben kötelező az online pénztárgép használata, kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást.

Fentiek alapján az NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:

 • étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
 • büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
 • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
 • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

A munkahelyi/közétkeztetés, a rendezvényi étkeztetés, és a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzletek nem szolgáltatnak adatokat.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia, illetve csatolnia kell

– az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását;

– vállalkozói igazolványt, kistermelői igazolványt vagy cégbírósági végzést/hatályos cégkivonatot

– vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a vendéglátóhely üzlettípus megjelölése,

 – valamint azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására, nyilatkozat arról, hogy rendelkeznek vendéglátó szoftverrel (vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltetője által kötelezően használt olyan informatikai program, amely a NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.).

Az NTAK regisztrációval, adatszolgáltatással kapcsolatban bővebben https://info.ntak.hu/ oldalon található tudnivalók nyújtanak segítséget.

A kereskedő a bejelentésben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Titkárság

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

Telefonszám:
+36 56 889 738

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Ipar-kereskedelem – Ügytípus: Üzleti tevékenység – Űrlap neve: Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
A bejelentést mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek (például üzletben folytatott kereskedelem, közterületi értékesítés, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység) esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni.

Eljárás költsége:
Az eljárás illeték- és díjmentes.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

Az üzletköteles termékek forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működés iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani.

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek, melynek forgalmazásához működési engedélyre van szükség:

 – a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;

 – az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

 – állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

– fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

 – növényvédő szerek és hatóanyagaik;

 – nem veszélyes hulladék;

 – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A működési engedély iránti kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet benyújtani a jegyzőhöz.

A kérelemhez csatolandó iratok:

-nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat

– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

– közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Üzletköteles termékek árusítása esetén a kereskedelmi hatóság, azaz a jegyző az eljárás során megkeresi az illetékes szakhatóságokat, akik 15 napon belül szakhatósági állásfoglalást adnak ki. A működési engedély határozatban történő kiadására, a Vásárlók Könyvének hitelesítésére, valamint az üzletnyilvántartásba vételére ezt követően kerül sor.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Titkárság

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 700

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Ipar-kereskedelem – Ügytípus: Üzleti tevékenység – Űrlap neve: Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva Város közigazgatási területén lévő üzletek.

Eljárás költsége:
Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő:
25 nap – A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szól 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2/A. § (2) bekezdése alapján

Jogorvoslat:
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címezve, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzőjénél lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják, rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható. A szálláshely-szolgáltató a szálláshely – üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

– a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,

– a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

– a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá – nyaralóhajó esetén – a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

– a szálláshely befogadóképességét:

– a vendégszobák, kemping esetén – területegységek számát, valamint – nyaralóhajó esetén – a lakóegységek számát és

– az ágyak számát,

– a szálláshely használatának jogcímét,

– a szálláshely elnevezését,

– azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,

– azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,

– azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

 A bejelentéshez mellékelni kell:

– nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

– haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

– közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

– a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,

–  a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, és a bejelentéssel egyidejűleg a külön engedély iránti kérelmét a jegyzőhöz nyújtja be, a jegyző a külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységhez szükséges külön engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el.

Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó, más hatóságnál megteendő bejelentését és a bejelentésre előírt illeték megfizetését a szálláshely-üzemeltetési tevékenységre vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg a jegyzőnél is teljesítheti.

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést közli a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjével.

 A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított, a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek. A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Titkárság

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 700

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Ipar-kereskedelem – Ügytípus: szálláshely – Űrlap neve: Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés; vagy Szálláshely megszűnésének bejelentése

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva Város közigazgatási területén lévő szálláshelyek.

Eljárás költsége:
Az eljárás illeték- és díjmentes.

Jogorvoslat:
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címezve, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzőjénél lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló  2016. évi CLVI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

Vásárokkal, piacokkal, bevásárlóközpontokkal kapcsolatos eljárás

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

A vásárok és piacok üzemeltetésének engedélyezésével, nyilvántartásával, a helyi termelői piac, valamint a bevásárlóközpont nyilvántartásba vételével, ezek hatósági ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása a települési jegyző hatáskörébe tartozik.

Bevásárlóközpont:olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak.

Helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

Piac:olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet.  

Vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

 A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve csatolni kell: 

 – a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

 – a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát;

 – az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

 – a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;

 – a vásár, piac címét, helyrajzi számát;

 – a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;

 – a területhasználatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

 – a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét;

 – a vásár, piac működésének rendjét;

 – élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatal, továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentése tartalmazza:  

a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,

c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

d) a bevásárlóközpont elnevezését,

e) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,

f) a területhasználatának jogcímét,

g) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá

h) az üzletek, más árusítóhelyek számát.

A jegyző a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi.

A fenntartónak a helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentése tartalmazza:

a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,

c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,

d) elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

e) a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,

f) a területhasználatának jogcímét,

g) a piac nyitva tartási idejét.

A jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi.

A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi:

a) a népegészségügyi, valamint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának, illetve a növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

b)  a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának,

c) az illetékes rendőrkapitányságnak és

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

 A helyi termelői piac fenntartója a (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a változást a nyilvántartásba bejegyzi.

Az eljáráshoz használt nyomtatványok:

HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSÉRŐL SZÓLÓ BEJELENTÉS

VÁSÁR-, PIAC ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Ügyfélfogadás helye:

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Titkárság

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 700

e-Papír benyújtás:
Címzett: Rákóczifalva Városi Önkormányzat,
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL – Rákóczifalva Városi Önkormányzat – Ágazat: Ipar-kereskedelem – Ügytípus: Vásár, piac és bevásárlóközpont – Űrlap neve: VÁSÁR-, ILLETVE PIAC ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM, BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉRE IRÁNYULÓBEJELENTÉS

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva város közigazgatási területén üzemeltetett vásár, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac fenntartójára, üzemeltetőjére terjed ki.

Eljárás költsége:
Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő:
Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje húsz nap.

Jogorvoslat:
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) címezve, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzőjénél lehet benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

Zajkibocsátási határérték megállapítása üzemi vagy szabadidős zajforrásra

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 

 A zajkibocsátási határértékről – a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján – a környezetvédelmi hatóság dönt.

Üzemi zaj- vagy rezgésforrás: környezeti zajt, rezgést előidéző, termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli – közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő – járműhasználat, járműmozgás, rakodás. 

Szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép.

Ha az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság – a környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított határidő tűzése mellett – felhívja annak teljesítésére.

Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

Ügymenet, benyújtás módja, formája, szükséges iratok:

A zajkibocsátási határérték megállapítása meghatározott adatokat tartalmazó kérelem alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi (zaj- és rezgésvédelmi) szakértő által készített zajmérési jegyzőkönyvet,amely tartalmazza a hatásterület meghatározását is.

Az eljáráshoz használt nyomtatvány

Ügyfélfogadás helye:

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Titkárság

E-mail cím:
titkarsag@rakoczifalva.hu

Honlap cím:
https://rakoczifalva.hu

Telefonszám:
+36 56 889 700

e-Papír benyújtás: Címzett:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Témacsoport: Egyéb, Ügytípus: Egyéb – csatolni szükséges a nyomtatványt mellékleteivel

https://epapir.gov.hu/

Ténylegesen eljáró szerv:
Rákóczifalva Városi Önkormányzat Jegyzője – az alábbi zaj- és rezgésvédelmi ügyekben:

A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint:

41 épületek építése

42 egyéb építmények építése

43 speciális szaképítés

45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)

55 szálláshely szolgáltatás

56 vendéglátás

73 reklám, piackutatás

81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés

90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység

93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége:
Rákóczifalva közigazgatási területe

Eljárás költsége:
Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő:
Általános ügyintézési határidő: sommás eljárásban az eljárás megindításától számított 8 nap. Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.

Jogorvoslat:
A döntés ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (5000 Szolnok, Ady Endre út 35.) kell címezni, Rákóczifalva Város Jegyzőjénél kell benyújtani.

Az eljárásra vonatkozó jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet