Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint

https://or.njt.hu/onkorm/-:8:1490:-:-:1:-:1:2/1/10

2.4. Közszolgáltatások

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

https://or.njt.hu/eli/v01/732736/r/2023/2

2.5. A szerv nyilvántartásai

(A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke, a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, adatokhoz való hozzáférés módja, adatokról való másolatkészítés költségei)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

2.6. Nyilvános kiadványok

(A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei, témájának leírása, a közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja, fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye)

Közzétételre kötelezett szerv vonatkozásában nem releváns.

2.7. Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, a testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím), a testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai, a testületi szerv ülései látogathatóságának rendje:

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

https://or.njt.hu/onkorm/-:8:1490:-:-:1:-:1:2/1/10

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete üléseinek helye:

5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatásainak helye:

5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10., Varsány Közösségi Ház és Könyvtár Színházterme

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám), a testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, a testületi szerv üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, a testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, a testületi szerv üléseinek napirendje, a testületi szerv döntéseinek felsorolása:

Képviselő-testületi ülések

Határozatok

Hatályos rendeletek

2.8. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

(A testületi szerv döntéseinek felsorolása, a testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), a testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, az egyeztetés állapota, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától , összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól)

Képviselő-testületi ülések

Határozatok

Hatályos rendeletek

2.10. Hirdetmények

(A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények)

Hirdetmények

Hírek

2.11. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A közérdekű adat megismerése iránti igényt Rákóczifalva Város Jegyzőjéhez vagy Rákóczifalva Város Polgármesteréhez kell címezni.

Elérhetőségek:

Telefon: +36 (56) 889-700

Postacím: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Földrajzi helye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

E-mail cím: jegyzo@rakoczifalva.hu, titkarsag@rakoczifalva.hu

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat:

Közérdekű adatok megismerésére szabályzat

2.10.2. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő:                       VFK Data Pro. Kft.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:    info@vfkdatapro.hu

2.10.3. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Államigazgatási hatósági statisztika 2023. év

Önkormányzati hatósági statisztika 2023. év

2.10.4. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2022. éves jelentés Rákóczifalva Városi Önkormányzat

2023. éves jelentés Rákóczifalva Városi Önkormányzat

2023. éves jelentés Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal

2.10.5. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közzétételre kötelezett szerv vonatkozásában nem releváns.

2.10.6. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 

Közzétételre kötelezett szerv vonatkozásában nem releváns.

2.12. Közzétételi listák

Rákóczifalva Városi Önkormányzat az általános közzétételi lista megjelentetésére kötelezett. Különös és egyedi közzétételi listával nem rendelkezik.