Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Határozatok

2024. év

1/2024. (I.25.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 25-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
2/2024. (I.25.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 25-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
3/2024. (I.25.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
4/2024. (I.25.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
5/2024. (I.25.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatáról
6/2024. (I.25.)a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság ellenőrzési tervének elfogadására
7/2024. (I. 25.)a polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról szóló határozati javaslat esetében Dr. Túróczi Imre polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
8/2024. (I. 25.)a polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
9/2024. (I. 25.)a polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
10/2024. (I. 25.)a polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről szóló határozati javaslat esetében Dr. Túróczi Imre polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
11/2024. (I.25.)a polgármester 2024. évi cafetéria juttatása keretösszegének megállapítására
12/2024. (I. 25.)a főállású alpolgármester 2024. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről szóló határozati javaslat esetében Csomán István alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
13/2024. (I.25.)a főállású alpolgármester 2024. évi cafetéria juttatása keretösszegének megállapítására
14/2024. (I.25.)Rákóczifalva Városi önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2024. évi cafetéria juttatásának mértékére
15/2024. (I.25.)Rákóczifalva Város településképének védelméről szóló 1/2018. (I. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának, módosításának elhatározásáról
16/2024. (I.25.)Rákóczifalva településen fix sebességmérő helyszín kialakításával összefüggő intézkedésekre
17/2024. (I.25.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
18/2024. (I.25.)a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
19/2024. (I. 25.) zártaz Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
20/2024. (I. 25.) zárta polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről december 15. napjától 2024. január 25. napjáig
21/2024. (II. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 22-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
22/2024. (II. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 22-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
23/2024. (II. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető adatszolgáltatásáról
24/2024. (II. 22.)a bölcsődei intézményi térítési díj 2024. évi összegének meghatározására
25/2024. (II. 22.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
26/2024. (II. 22.)a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
27/2024. (II. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
28/2024. (II. 22.)a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi könyvtári szakmai tevékenységéről
29/2024. (II. 22.)a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi közművelődési szakmai tevékenységéről
30/2024. (II. 22.)a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2024. évi közművelődési munkatervére
31/2024. (II. 22.)a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2024. évi könyvtári munkatervére
32/2024. (II. 22.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2023. évben végzett tevékenységéről
33/2024. (II. 22.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2023. évben végzett tevékenységéről
34/2024. (II. 22.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2023. évben végzett tevékenységéről
35/2024. (II. 22.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2023. évben végzett tevékenységéről
36/2024. (II. 22.)a képviselő-testületi és nem képviselő-testületi bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
37/2024. (II. 22.)a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
38/2024. (II. 22.)gyermekétkeztetést érintő intézkedésekről
39/2024. (II. 22.)a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi tagdíj megállapításáról
40/2024. (II. 22.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
41/2024. (II. 22.)a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
42/2024. (II. 22.) zártaz Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
43/2024. (II. 22.) zárta polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2024. január 26. napjától 2024. február 22. napjáig
44/2024.(III.26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. március 26-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
45/2024.(III.26.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde főigazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívásról
46/2024.(III.26.)a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról

2023. év

1/2023. (I.26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 26-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
2/2023. (I. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatásáról
3/2023. (I. 26.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
4/2023. (I. 26.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
5/2023. (I. 26.)polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról szóló határozati javaslat esetében Dr. Túróczi Imre polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
6/2023. (I. 26.)polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
7/2023. (I. 26.)polgármester 2023. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről szóló határozati javaslat esetében Dr. Túróczi Imre polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
8/2023. (I. 26.)polgármester 2023. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről
9/2023. (I. 26.)főállású alpolgármester 2023. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről szóló határozati javaslat esetében Csomán István alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
10/2023. (I. 26.)főállású alpolgármester 2023. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről
11/2023. (I. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének viziközművekkel kapcsolatos döntésekről szóló 177/2022. (XII. 15.) határozatában foglalt adatok véglegesítéséről
12/2023. (I. 26.)víziközmű vagyon Magyar Államra történő átruházásával kapcsolatos döntések meghozataláról
13/2023. (I.26.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal Etikai szabályzatának elfogadásáról
14/2023. (I. 26.)két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
15/2023. (II. 14.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 14-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
16/2023. (II.14.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi tagdíj megállapításáról
17/2023. (II.14.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
18/2023. (II.23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 23-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
19/2023. (II.23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 23-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
20/2023. (II.23.)Bölcsődei intézményi térítési díj 2023. évi összegének meghatározására
21/2023. (II.23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
22/2023. (II.23.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
23/2023. (II.23.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi könyvtári szakmai beszámolójának jóváhagyásáról
24/2023. (II.23.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi közművelődési munkatervének jóváhagyásáról
25/2023.(II.23.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2023. évi könyvtári szakmai munkatervének jóváhagyásáról
26/2023. (II.23.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
27/2023. (II.23.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
28/2023. (II.23.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
29/2023. (II.23.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
30/2023. (II.23.)Képviselő-testületi és nem képviselő-testületi bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
31/2023. (II.23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21471 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
32/2023. (II.23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21474 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
33/2023. (II.23.)Forgó Józsefné döntésből való kizárása
34/2023. (II.23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21475 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
35/2023. (II.23.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
36/2023. (II.23.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
37/2023. (II.23.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
38/2023. (II.23.) zártPolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022. december 16. napjától 2023. február 23. napjáig
39/2023. (III.23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 23-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
40/2023. (III.23.)RÖT
41/2023. (IV.04.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 4-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
42/2023. (IV.04.)RÖT módosítás
43/2023. (IV.04.)Köztemetés elrendelése – Kerekes Krisztina
44/2023. (IV. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 27-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
45/2023. (IV. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 27-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
46/2023. (IV.27.)Rákóczifalvai Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
47/2023. (IV.27.)Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület 2022. évi munkájáról
48/2023. (IV.27.)Rákóczifalva Sportegyesület 2022. évi tevékenységéről
49/2023. (IV.27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőri jelentésének jóváhagyásáról
50/2023. (IV.27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kitüntető elismeréseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti elismerésekkel együtt járó emléktárgyak meghatározására
51/2023. (IV.27.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi munkájáról
52/2023. (IV.27.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
53/2023. (IV.27.)Rákóczifalvai Kereskedelmi Szociális Szövetkezet 2022. évi tevékenységéről, 2023. évi terveiről szóló beszámoló elfogadásáról
54/2023. (IV.27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21473 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
55/2023. (IV.27.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
56/2023. (IV.27.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
57/2023. (IV.27.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
58/2023. (IV.27.) zártPolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022. december 16. napjától 2023. február 23. napjáig
59/2023. (V.25.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 25-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
60/2023. (V.25.)a 2022. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
61/2023. (V.25.)a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság ellenőrzési tervének elfogadására
62/2023.(V.25.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatos munkáltatói döntésekről
63/2023. (V.25.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21472 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
64/2023. (V.25.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatásáról szóló 2/2023. (I.26.) határozatának módosításáról
65/2023. (V.25.)víziközművekkel kapcsolatos döntésekre
66/2023. (V.25.)a Városi Könyvtár teljes körű állományellenőrzésére vonatkozó leltározási ütemterv jóváhagyására
67/2023. (VI.22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 22-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
68/2023. (VI.22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 22-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
69/2023. (VI.22.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai és bölcsődei intézményegységeinek 2023/2024. nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározására
70/2023. (VI.22.)az önkormányzat által alapított alapítványok 2022. évi munkájáról
71/2023. (VI.22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló révhajó értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról
72/2023. (VI.22.)Rákóczifalva Város Bűnmegelőzési Stratégia felülvizsgálatának elfogadásáról
73/2023. (VI.22.)a közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak meghatározására
74/2023. (VI.22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és állandó bizottságainak 2023. II. félévi munkatervének jóváhagyására
75/2023. (VI.22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2023. II. félévi munkatervének jóváhagyására
76/2022. (VI. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottsága 2023. II. félévi munkatervéről
77/2022. (VI. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 2023. II. félévi munkatervéről
78/2022. (VI. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága 2023. II. félévi munkatervéről
79/2023. (VI.22.)a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról
80/2023. (VI.22.)az Országgyűlés által 2023. március 31. napján elfogadott békepárti határozatának támogatásáról
81/2023. (VI.22.)a 442-es számú másodrendű főút közlekedésbiztonságának javítása tárgyában
82/2023. (VI.22.)a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
83/2023. (VI.22.)Rákóczifalva 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról
84/2023. (VI.22.)a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó – Parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről
85/2023. (VI.22.)a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség 2022. évi munkájáról, 2023. évi feladatairól
86/2023. (VI.22.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
87/2023. (VI.22.) zártaz Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
88/2023. (VI.22.) zárta polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023.április 25. napjától 2023.június 22. napjáig
89/2023. (VI.29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 29-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
90/2023. (VI. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
91/2023. (VI.29.)a védőnői feladatellátás átadásával összefüggő döntésekről
92/2023. (VI.29.)a területi védőnői feladatellátással és tevékenységgel kapcsolatos, ingatlan és ingó eszközök ingyenes használatba adására, valamint együttműködésre vonatkozó szerződés jóváhagyásáról
93/2023. (VI.29.)Pályázat benyújtása az Élmény- és Szabadidősport Program 2023. pályázati felhívásra
94/2023. (VII.04.) zártRákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. július 4-én tartott zárt ülésének napirendi pontjáról
95/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerés 2023. évi adományozásáról szóló, Császiné Csáti Réka képviselő asszony személyét érintő kizárásról
96/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerések 2023. évi adományozására
97/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerés 2023. évi adományozásáról szóló, Forgó Józsefné képviselő asszony személyét érintő kizárásról
98/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerések 2023. évi adományozására
99/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerés 2023. évi adományozásáról szóló, Dr. Korpás László képviselő úr személyét érintő kizárásról
100/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerések 2023. évi adományozására
101/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerések 2023. évi adományozására
102/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerés 2023. évi adományozásáról szóló, Csomán István képviselő úr személyét érintő kizárásról
103/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerés 2023. évi adományozásáról szóló, Dr. Túróczi Imre polgármester úr személyét érintő kizárásról
104/2023. (VII. 04.) zártkitüntető elismerések 2023. évi adományozására
105/2023. (VIII.24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 24-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
106/2023. (VIII.24.)a közmeghallgatás napirendi pontjának módosításáról
107/2023. (IX.7.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 7-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
108/2023. (IX.7.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 7-én tartott zárt ülésének napirendi pontjáról a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos intézkedésekre
109/2023. (IX.7.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 7-én tartott zárt ülésének napirendi pontjáról a közfoglalkoztatási mintaprogram átalakítására vonatkozó intézkedésekről
110/2023. (IX. 7.)a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására
111/2023. (IX. 7.)az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló rendelettel összefüggő feladatok meghatározásáról
112/2023. (IX. 7.)Helyi közösségi programok támogatása megnevezésű VP6-19.2.1.-57-8-23 pályázat azonosítójú pályázati programban történő részvételre
113/2023. (IX.7.) zárta víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos intézkedésekre
114/2023. (IX. 7.) zárta közfoglalkoztatási mintaprogram átalakítására vonatkozó intézkedésekről
115/2023. (IX. 8.)a közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról
116/2023. (IX. 14.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 14-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
117/2023. (IX. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 21-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
118/2023. (IX. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 21-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
119/2023. (IX. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
120/2023. (IX. 21.)a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozásról
121/2023. (IX. 21.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. évi beszámolójáról
122/2023. (IX. 21.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2023/2024. évi munkatervének elfogadásáról
123/2023. (IX. 21.)videokamerás közterületi térfigyelő rendszer működtetésére, használatára
124/2023. (IX. 21.)a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ellátási kötelezettség, víziközmű-vagyon Magyar Államnak történő átruházásával kapcsolatos szerződéssel összefüggő tájékoztatás elfogadásáról
125/2023. (IX. 21.)a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
126/2023. (IX. 21.)a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
127/2023. (IX. 21.)ingatlan visszterhes megszerzésére vonatkozó intézkedésekről
128/2023. (IX. 21.)a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
129/2023. (IX. 21.)a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
130/2023. (IX. 21.) zártaz Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
131/2023. (IX. 21.) zárta polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023. június 23. napjától 2023. szeptember 21. napjáig
132/2023. (X. 19.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 19-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
133/2023. (X. 19.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 19-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
134/2023. (X. 19.)a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2022/2023-as tanévben végzett tevékenységéről
135/2023. (X. 19.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkatervéről
136/2023. (X. 19.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2024. I. félévi munkatervéről
137/2023. (X. 19.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2024. I. félévi munkatervéről
138/2023. (X. 19.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 2024. I. félévi munkatervéről
139/2023. (X. 19.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2024. I. félévi munkatervéről
140/2023. (X. 19.)a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
141/2023. (X. 19.)a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
142/2023. (X. 19.)a 442-es számú másodrendű főút közlekedésbiztonságának javítása érdekében TrafiBox telepítéséről
143/2023. (X. 19.)a Rákóczifalva Sportegyesület energetikai fejlesztésének támogatásáról
144/2023. (X. 19.)Rákóczifalva Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolás útján történő megszűnéséről
145/2023. (X. 19.)a Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság egyes szervezetek és az önkormányzat közötti gazdasági kapcsolatról szóló ellenőrzésének megállapításairól
146/2023. (X. 19.) képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
147/2023. (X. 19.)a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
148/2023. (X. 19.) zártSzent László király úti házszám átszámozása elleni fellebbezés ügyében igazolási kérelem elbírálásáról
149/2023. (X. 19.) zártSzent László király úti házszám átszámozása elleni fellebbezés kérelem elbírálásáról
150/2023. (X. 19.) zártaz Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
151/2023. (X. 19.) zárta polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023. június 23. napjától 2023. szeptember 21. napjáig
152/2023. (XI.9.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 9-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
153/2023. (XI.9.)energetikai fejlesztéshez kapcsolódó szerződések jóváhagyására
154/2023. (XI.9.)pályázati eredmény megállapításáról
155/2023. (XI. 9.)az Önkormányzat és Intézményei dolgozói részére évvégi cafatéria juttatás kifizetésére vonatkozó döntés meghozatala
156/2023. (XI.21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 21-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
157/2023. (XI.21.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Rf/1820-3/2022. okiratszámú alapító okiratát módosító okirat elfogadásáról
158/2023. (XI.21.)a Virágoskert Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról
159/2023. (XI. 21.)szünidei gyermekétkeztetéssel összefüggő döntés meghozatalára
160/2023. (XI. 21.)a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
161/2023. (XI.21.)Rákóczifalva, külterület 08/45 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
162/2023. (XII.7.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 7-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
163/2023. (XII.7.)a „Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
164/2023. (XII.7.)hitelszerződéssel összefüggő döntések meghozatalára
165/2023. (XII.7.)a két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
166/2023. (XII.14.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 14-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
167/2023. (XII.14.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 14-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
168/2023. (XII.14.)Rákóczifalva Város Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
169/2023. (XII.14.)a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
170/2023. (XII. 14.) zártaz Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
171/2023. (XII. 14.) zárta polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023. október 20. napjától 2023. december 14. napjáig

2022. év

1/2022. (I. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 27-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
2/2022. (I. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva belterület 576/15 és 576/16 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
3/2022. (I. 27.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
4/2022. (I. 27.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
5/2022. (I. 27.)Dr. Bányai Eszter Edit egyéni vállalkozó változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról
6/2022. (I. 27.)Pályázat kiírása területi védőnői munkakör betöltésére
7/2022. (I. 27.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tagdíjának emeléséről
8/2022. (I. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, belterület 1462 helyrajzi számú, természetben 5085 Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 85. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás jóváhagyásáról
9/2022. (I. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, belterület 1462 helyrajzi számú, természetben 5085 Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 85. szám alatti ingatlanon a Szent Flórián Tűzoltóság Múltjáért Alapítvány által történő székhely létesítésének engedélyezéséről
10/2022. (I. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, belterület 1462 helyrajzi számú, természetben 5085 Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 85. szám alatti ingatlanon a Rákóczifalva Városi Tűzoltó Egyesület által történő székhely létesítésének engedélyezéséről
11/2022. (I. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, belterület 1462 helyrajzi számú, természetben 5085 Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 85. szám alatti ingatlanon a Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület által történő székhely létesítésének engedélyezéséről
12/2022. (I. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 0103/20 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
13/2022. (I. 27.)2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
14/2022. (I. 27.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2022. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
15/2022. (I. 27.)Főállású polgármester illetményének megállapításáról szóló határozati javaslat esetében Dr. Túróczi Imre polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
16/2022. (I. 27.)Főállású polgármester illetményének megállapításáról
17/2022. (I. 27.)Főállású polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról szóló határozati javaslat esetében Dr. Túróczi Imre polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
18/2022. (I. 27.)Főállású polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról
19/2022. (I. 27.)Főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló határozati javaslat esetében Dr. Túróczi Imre polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
20/2022. (I. 27.)Főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról
21/2022. (I. 27.)Polgármester 2022. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről szóló határozati javaslat esetében Dr. Túróczi Imre polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
22/2022. (I. 27.)Polgármester 2022. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről
23/2022. (I. 27.)Polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról szóló határozati javaslat esetében Dr. Túróczi Imre polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
24/2022. (I. 27.)Polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
25/2022. (I. 27.)Főállású alpolgármester illetményének megállapításáról szóló határozati javaslat esetében Csomán István alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
26/2022. (I. 27.)Főállású alpolgármester illetményének megállapításáról
27/2022. (I. 27.)Főállású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról szóló határozati javaslat esetében Csomán István alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
28/2022. (I. 27.)Főállású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
29/2022. (I. 27.)Főállású alpolgármester 2022. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről szóló határozati javaslat esetében Csomán István alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
30/2022. (I. 27.)Főállású alpolgármester 2022. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről
31/2022. (I. 27.)Rákóczi Néptáncegyüttes Jász-Nagykun-Szolnok megyei Prima díjra történő felterjesztésére
32/2022. (I. 27.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
33/2022. (I. 27.)a Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület részére támogatás megállapításáról
34/2022. (II. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 24-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
35/2022. (II. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 24-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
36/2022. (II. 24.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
37/2022. (II. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
38/2022. (II. 24.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Városi Önkormányzat között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadására
39/2022. (II. 24.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
40/2022. (II. 24.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi könyvtári szakmai beszámolójának jóváhagyásáról
41/2022. (II. 24.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi közművelődési munkatervének jóváhagyásáról
42/2022. (II. 24.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi könyvtári szakmai munkatervének jóváhagyásáról
43/2022. (II. 24.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
44/2022. (II. 24.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
45/2022. (II. 24.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
46/2022. (II. 24.)Képviselő-testületi és nem képviselő-testületi bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
47/2022. (II. 24.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
48/2022. (II. 24.)Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
49/2022. (II. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21472 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
50/2022. (II. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21473 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
51/2022. (II. 24.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
52/2022. (II. 24.)Országos Tornaterem felújítási Program keretében a Magyar Kézilabda Szövetség és Rákóczifalva Városi Önkormányzat által kötendő megállapodás jóváhagyására
53/2022. (II. 24.) zártRákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 24-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
54/2022. (II. 24.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
55/2022. (II. 24.) zártPolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021. december 16. napjától 2022. február 24. napjáig
56/2022. (II. 24.) zártTerületi védőnői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására
57/2022. (II. 24.) zártTerületi védőnői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására
58/2022. (II. 24.) zártTerületi védőnői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására
59/2022. (II. 24.) zártKözútkezelői hozzájárulás megadása létesítmény építési engedélyezési eljárásához
60/2022. (III. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 24-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
61/2022. (III. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 24-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
62/2022. (III. 24.)Temetés közköltségen való elrendelésére
63/2022. (III. 24.)Gyermekétkeztetéssel összefüggő szolgáltatói díj rezsi hozzájárulás részének módosítására
64/2022. (III. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatásáról
65/2022. (III. 24.) zártFelszólítás helyi közút helyreállítására
66/2022. (IV. 28.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 28-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
67/2022. (IV. 28.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 28-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
68/2022. (IV. 28.)Rákóczifalva 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
69/2022. (IV. 28.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2021. évi munkájáról, 2022. évi feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
70/2022. (IV. 28.)a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
71/2022. (IV. 28.)a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Rákóczifalvát érintő 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
72/2022. (IV. 28.)a Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
73/2022. (IV. 28.)a Rákóczifalva Sportegyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
74/2022. (IV. 28.)a Tiszakanyar projekt keretében belül a Maci Gyűjtemény látogatóközönség részére történő folyamatos bemutatására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
75/2022. (IV. 28.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőri jelentésének jóváhagyásáról
76/2022. (IV. 28.)a bölcsődei intézményi térítési díj 2022. évi összegének meghatározására
77/2022. (IV. 28.)a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról
78/2022. (IV. 28.)Szolnok Megyei Jogú Város és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027, valamint TOP Plusz Városfejlesztési Programterve 2021-2027 jóváhagyására
79/2022. (IV. 28.)a közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak meghatározásáról
80/2022. (IV. 28.)a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
81/2022. (IV. 28.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
82/2022. (IV. 28.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022. február 21. napjától 2022. április 24. napjáig
83/2022. (IV. 28.) zártPolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022. február 25. napjától 2022. április 28. napjáig
84/2022. (IV. 28.) zártkitüntető elismerés 2022. évi adományozására szóló határozati javaslat esetében Bíró Tiborné döntéshozatalból való kizárásáról
85/2022. (IV. 28.) zártkitüntető elismerések 2022. évi adományozására
86/2022. (IV. 28.) zártkitüntető elismerések 2022. évi adományozására
87/2022. (IV. 28.) zártkitüntető elismerések 2022. évi adományozására
88/2022. (IV. 28.) zártkitüntető elismerések 2022. évi adományozására
89/2022. (IV. 28.) zártkitüntető elismerések 2022. évi adományozására
90/2022. (IV. 28.) zártkitüntető elismerések 2022. évi adományozására
91/2022. (IV. 28.) zártkitüntető elismerések 2022. évi adományozására
92/2022. (V. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 26-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
93/2022. (V. 26.)Rákóczifalva Város teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési eszközök véleményezési eljárás során beérkezett vélemények, valamint a véleményezési szakasz és partnerségi egyeztetések elfogadásáról
94/2022. (V. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről
95/2022. (V. 26.)a Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet 2021. évi tevékenységéről, valamint 2022. évi terveiről szóló beszámoló elfogadásáról
96/2022. (V. 26.)a Rákóczifalva város közvetlen közreműködésével működő alapítványok tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
97/2022. (V. 26.)a településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatos főépítészi feladatok 2021. évet érintő ellátásáról szóló főépítészi beszámoló elfogadásáról
98/2022. (V. 26.)az 555 393 azonosítószámú, Aranyősz Idősek Bentlakásos Otthona épületének energetikai felújítása elnevezésű projektről szóló tájékoztató elfogadásáról
99/2022. (V. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottsága által lefolytatott ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadásáról
100/2022. (V. 26.)a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról
101/2022. (V. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, belterület 611 helyrajzi számú, természetben 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 3. szám alatti ingatlanon Balázs Antal egyéni vállalkozó által történő telephely létesítésének engedélyezéséről
102/2022. (VI. 23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 23-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
103/2022. (VI. 23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 23-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
104/2022. (VI. 23.)Rákóczifalvai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
105/2022. (VI. 23.)Rákóczifalvai Települési Értéktár Bizottság tagjának választásáról
106/2022. (VI. 23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról
107/2022. (VI. 23.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai és bölcsődei intézményegységben indítható csoportok számáról
108/2022. (VI. 23.)Képviselő-testülete 2022. II. félévi munkatervéről
109/2022. (VI. 23.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2022. II. félévi munkatervéről
110/2022. (VI. 23.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottsága 2022. II. félévi munkatervéről
111/2022. (VI. 23.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 2022. II. félévi munkatervéről
112/2022. (VI. 23.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága 2022. II. félévi munkatervéről
113/2022. (VI. 23.)Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
114/2022. (VI. 23.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
115/2022. (VI. 23.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
116/2022. (VI. 23.) zártPolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
117/2022. (VII. 05.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 5-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
118/2022. (VII. 05.)„Belterületi vízrendezés” – TOP_Plusz-1.3.2-21 projektjavaslat jóváhagyásáról
119/2022. (VII. 05.)Közvilágítási villamos energia beszerzés 2022 tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvételről
120/2022. (VII. 28.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 28-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
121/2022. (VII. 28.)Gyermekétkeztetéssel összefüggő szolgáltatói díj rezsi hozzájárulás részének módosítására
122/2022. (VII. 28.)Rákóczifalvai Szűz Mária Neve Templom felújításához adandó önkormányzati támogatásról
123/2022. (VII. 28.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Rf/2528-2/2020. okiratszámú alapító okiratát módosító okirat elfogadásáról
124/2022. (VII. 28.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról
125/2022. (VII. 28.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár Rf/2527-4/2020. okiratszámú alapító okiratát módosító okirat elfogadásáról
126/2022. (VII. 28.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról
127/2022. (VIII. 4.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 4-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
128/2022. (VIII. 4.)Idősek nappali ellátását szolgáló épület és családsegítő szolgálat épületének felújítása” című projektjavaslat kidolgozott dokumentációjának elfogadásáról
129/2022. (VIII. 4.)Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet és Rákóczifalva Városi Önkormányzat között létrejött, az egyedi mintaprogram keretében beszerzett nagy értékű eszközök átadására létrejött haszonkölcsön szerződés időtartamának módosításáról
130/2022. (VIII. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 26-én tartott közmeghallgatásának napirendi pontjairól
131/2022. (IX. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 22-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
132/2022. (IX. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 22-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
133/2022. (IX. 22.)Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
134/2022. (IX. 22.)Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésére vonatkozó javaslatról
135/2022. (IX. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
136/2022. (IX. 22.)Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
137/2022. (IX. 22.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2/2019. okiratszámú alapító okiratát módosító okirat elfogadásáról
138/2022. (IX. 22.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról
139/2022. (IX. 22.)2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására
140/2022. (IX. 22.)BURSA HUNGARICA tanulmányi ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról
141/2022. (IX. 22.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. évi beszámolójáról
142/2022. (IX. 22.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat által az energia áremelkedés hatásainak részleges kivédésére tett intézkedéseiről
143/2022. (IX. 22.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
144/2022. (IX. 22.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
145/2022. (IX. 22.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
146/2022. (IX. 22.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
147/2022. (IX. 22.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
148/2022. (IX. 22.) zártPolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022. június 24. napjától 2022. szeptember 22. napjáig
149/2022. (X.20.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 20-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
150/2022. (X.20.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 20-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
151/2022. (X.20.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervéről
152/2022. (X.20.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2023. I. félévi munkatervéről
153/2022. (X.20.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2023. I. félévi munkatervéről
154/2022. (X.20.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 2023. I. félévi munkatervéről
155/2022. (X.20.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2023. I. félévi munkatervéről
156/2022. (X.20.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
157/2022. (X.20.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
158/2022. (X.20.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
159/2022. (X.20.)Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet és Rákóczifalva Városi Önkormányzat között létrejött haszon kölcsönszerződés megszüntetéséről
160/2022. (X.20.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
161/2022. (X.20.) zártPolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022. szeptember 23. napjától 2022. október 20. napjáig.
162/2022. (XII. 15.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 15-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
163/2022. (XII. 15.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 15-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
164/2022. (XII. 15.)Rákóczifalva város Környezeti Értékelésének elfogadásáról
165/2022. (XII. 15.)Rákóczifalva város településszerkezeti tervének elfogadásáról
166/2022. (XII. 15.)Rákóczifalva város 2023. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
167/2022. (XII. 15.)Rákóczifalva Városi Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2023. évi cafetéria juttatásának mértékére
168/2022. (XII. 15.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
169/2022. (XII. 15.)Dr. BODÁCS és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról
170/2022. (XII. 15.)BONA-VITA Egészségügyi Betéti Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról
171/2022. (XII. 15.)Dr. Bányai Eszter Edit, a rákóczifalvai II. számú háziorvosi körzet háziorvosának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról
172/2022. (XII. 15.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
173/2022. (XII. 15.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó megállapodás módosításáról
174/2022. (XII. 15.)Felhatalmazás Rákóczifalva polgármestere számára a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulással történő tárgyalásra a fenntartási költségek mérséklésének tárgyában
175/2022. (XII. 15.)Nyilatkozat érvényességéhez szükséges támogató döntés a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. között, létesítményekre, illetve eszközökre vonatkozó kapacitás lekötési szerződés megkötéséhez
176/2022. (XII. 15.)Rákóczifalváért Közalapítvány megszüntetéséről
177/2022. (XII. 15.)Víziközművekkel kapcsolatos döntésekre
178/2022. (XII. 15.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szolnok belterület 21470 helyrajzi számú ingatlan csere útján történő hasznosításáról
179/2022. (XII. 15.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
180/2022. (XII. 15.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
181/2022. (XII. 15.)Szűcs Ágota bérlő által bérelt önkormányzati ingatlan bérleti díjának megállapításáról
182/2022. (XII. 15.)Kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslatról
183/2022. (XII. 15.)Rákóczi Néptáncegyüttes Jász-Nagykun-Szolnok megyei Prima díjra történő felterjesztésére
184/2022. (XII. 15.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
185/2022. (XII. 15.) zárta polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022. október 21. napjától 2022. december 15. napjáig

2021. év

52/2021. (VI. 24.)2021. június 24-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
53/2021. (VI. 24.)Képviselő-testülete 2021. II. félévi munkatervéről
54/2021. (VI. 24.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2021. II. félévi munkatervéről
55/2021. (VI. 24.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2021. II. félévi munkatervéről
56/2021. (VI. 24.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2021. II. félévi munkatervéről
57/2021. (VI. 24.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2021. II. félévi munkatervéről
58/2021. (VI. 24.)Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak meghatározásáról
59/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat szervei működési rendjének módosításáról szóló 18/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelete megerősítéséről
60/2021. (VI. 24.)Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtásáról szóló 171/2020. (X. 29.) önkormányzati határozatának visszavonásáról szóló 177/2020. (XI. 5.) határozatának megerősítéséről
61/2021. (VI. 24.)Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatási igény benyújtásáról szóló 178/2020. (XI. 5.) határozatának megerősítéséről
62/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 173/2020. (X. 29.) önkormányzati határozatának visszavonásáról szóló 179/2020. (XI. 5.) határozatának megerősítéséről
63/2021. (VI. 24.)Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 180/2020. (XI. 5.) határozatának megerősítéséről
64/2021. (VI. 24.)Bencsik Norbert önkormányzati képviselő megbízatásának Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja szerinti megszűnéséről szóló 181/2020. (XI. 23.) határozatának megerősítéséről
65/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanrész bérbeadásáról szóló 167/2020. (X. 29.) önkormányzati határozatának visszavonásáról szóló 182/2020. (XI. 24.) határozatának megerősítéséről
66/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanrész használatba adásáról szóló 183/2020. (XI. 24.) határozatának megerősítéséről
67/2021. (VI. 24.)Tűzoltókocsi vagyonkezelésének átadásáról szóló 6/2020. (I. 23.) önkormányzati határozatának visszavonásáról szóló 184/2020. (XI. 24.) határozatának megerősítéséről
68/2021. (VI. 24.)Tűzoltóautó térítés nélküli átadásáról szóló 185/2020. (XI.24.) határozatának megerősítéséről
69/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat folyószámla hitelkeretének 2021. évre történő igényléséről szóló 186/2020. (XII. 14.) határozatának megerősítéséről
70/2021. (VI. 24.)Településrendezési eszközök újraszabályozásáról szóló 187/2020. (XII. 15.) határozatának megerősítéséről
71/2021. (VI. 24.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Városi Önkormányzat között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról szóló 188/2020. (XII. 29.) határozatának megerősítéséről
72/2021. (VI. 24.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó megállapodás módosításáról szóló 189/2020. (XII. 29.) határozatának megerősítéséről
73/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 190/2020. (XII. 29.) határozatának megerősítéséről
74/2021. (VI. 24.)Gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2007. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete megerősítéséről
75/2021. (VI. 24.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról szóló 1/2021. (I. 15.) határozatának megerősítéséről
76/2021. (VI. 24.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztásáról szóló 2/2021. (I. 15.) határozatának megerősítéséről
77/2021. (VI. 24.)Jámbor Sándor külsős bizottsági tag tiszteletdíjról történő lemondásának elfogadásáról szóló 3/2021. (I. 19.) határozatának megerősítéséről
78/2021. (VI. 24.)Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 15/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelete megerősítéséről
79/2021. (VI. 24.)Település környezetének védelméről, valamint az állattartás szabályairól szóló 18/2008. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (I. 25.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről
80/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi maradvány korrekciójának elfogadásáról szóló 4/2021. (I. 29.) határozatának megerősítéséről
81/2021. (VI. 24.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről szóló 5/2021. (I. 29.) határozatának megerősítéséről
82/2021. (VI. 24.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről szóló 6/2021. (I. 29.) határozatának megerősítéséről
83/2021. (VI. 24.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 7/2021. (II. 3.) határozatának megerősítéséről
84/2021. (VI. 24.)Polgármester 2021. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról szóló 8/2021. (II. 17.) határozatának megerősítéséről
85/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervéről szóló 9/2021. (II. 22.) határozatának megerősítéséről
86/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió között létrejött ellátási szerződés jóváhagyásáról szóló 10/2021. (II. 24.) határozatának megerősítéséről
87/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatának elfogadásáról szóló 11/2021. (II. 25.) határozatának megerősítéséről
88/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tiszteletdíjról szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről
89/2021. (VI. 24.)Gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 7/2007. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete megerősítéséről
90/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 038/11 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló 12/2021. (III. 5.) határozatának megerősítéséről
91/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 038/15 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló 13/2021. (III. 5.) határozatának megerősítéséről
92/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 038/18 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló 14/2021. (III. 5.) határozatának megerősítéséről
93/2021. (VI. 24.)2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló 15/2021. (III. 10.) határozatának megerősítéséről
94/2021. (VI. 24.)Adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatásáról szóló 16/2021. (III. 11.) határozatának megerősítéséről
95/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat éven túli futamidejű, fejlesztési célú beruházási hitelfelvételéről szóló 17/2021. (III. 11.) határozatának megerősítéséről
96/2021. (VI. 24.)Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 04.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről
97/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről
98/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatásáról szóló 16/2021. (III. 11.) határozata módosításáról szóló 18/2021. (III. 18.) határozatának megerősítéséről
99/2021. (VI. 24.)Polgármester 2021. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről szóló 19/2021. (III. 19.) határozatának megerősítéséről
100/2021. (VI. 24.)Főállású alpolgármester 2021. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről szóló 20/2021. (III. 19.) határozatának megerősítéséről
101/2021. (VI. 24.)Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után fizetendő 2021. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről szóló 21/2021. (III. 22.) határozata megerősítéséről
102/2021. (VI. 24.) Rákóczifalva Városi Önkormányzat szervei működési rendjének módosításáról szóló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete megerősítéséről
103/2021. (VI. 24.)Polgármester cafetéria juttatás különbözetének kifizetéséről szóló 22/2021. (III. 22.) határozatának megerősítéséről
104/2021. (VI. 24.)Főállású alpolgármester cafetéria juttatás különbözetének kifizetéséről szóló 23/2021. (III. 22.) határozatának megerősítéséről
105/2021. (VI. 24.)202l. évi lakossági járdaépítési és járdafelújítási pályázat meghirdetéséről szóló 24/2021. (III.23.) határozatának megerősítéséről
106/2021. (VI. 24.)Dr. BODÁCS és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról szóló 25/2021. (III. 31.) határozatának megerősítéséről
107/2021. (VI. 24.)BONA-VITA Egészségügyi Betéti Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról szóló 26/2021. (IV. 1.) határozatának megerősítéséről
108/2021. (VI. 24.)Dr. Bányai Eszter Edit egyéni vállalkozó változásokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról szóló 27/2021. (IV. 1.) határozatának megerősítéséről
109/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 051/3 helyrajzi számú ingatlan haszonbérletbe adásáról szóló 28/2021. (IV. 6.) határozatának megerősítéséről
110/2021. (VI. 24.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári szakmai beszámolójának jóváhagyásáról szóló 29/2021. (IV. 21.) határozatának megerősítéséről
111/2021. (VI. 24.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári szakmai munkatervének jóváhagyásáról szóló 30/2021. (IV. 21.) határozatának megerősítéséről
112/2021. (VI. 24.)Víziközművekkel kapcsolatos döntésről szóló 31/2021. (IV. 28.) határozatának megerősítéséről
113/2021. (VI. 24.)Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 32/2021. (V. 4.) határozatának megerősítéséről
114/2021. (VI. 24.)Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2020. évi feladatainak végrehajtásáról, valamint a 2021. évre tervezett és időarányosan már végrehajtott feladatokról szóló beszámolójának elfogadásáról szóló 33/2021. (V. 4.) határozatának megerősítéséről
115/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 34/2021. (V. 4.) határozatának megerősítéséről
116/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 35/2021. (V. 4.) határozatának megerősítéséről
117/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 36/2021. (V. 4.) határozatának megerősítéséről
118/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2021. évre vonatkozó ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló 37/2021. (V. 4.) határozatának megerősítéséről
119/2021. (VI. 24.)Szociális ellátásokról szóló 8/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete megerősítéséről
120/2021. (VI. 24.)Beérkezett 202l. évi lakossági járdaépítési és járdafelújítási pályázat elbírálásáról szóló 38/2021. (V.14.) határozatának megerősítéséről
121/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyásáról szóló 39/2021. (V. 14.) határozatának megerősítéséről
122/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőri jelentésének jóváhagyásáról szóló 40/2021. (V. 20.) határozatának megerősítéséről
123/2021. (VI. 24.)Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályának Rákóczifalva város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 41/2021. (V. 20.) határozatának megerősítéséről
124/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról szóló 42/2021. (V. 26.) határozatának megerősítéséről
125/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről
126/2021. (VI. 24.)Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről
127/2021. (VI. 24.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadásáról szóló 43/2021. (V. 28.) határozatának megerősítéséről
128/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti ingatlan területén lévő játszótér újjáépítéséről szóló 44/2021. (V.31.) határozatának megerősítéséről
129/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, belterület 610 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról szóló 45/2021. (V. 31.) számú határozatának megerősítéséről
130/2021. (VI. 24.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében indítható csoportok számának meghatározásáról szóló 46/2021. (VI. 9.) határozatának megerősítéséről
131/2021. (VI. 24.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról szóló 47/2021. (VI. 11.) határozatának megerősítéséről
132/2021. (VI. 24.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi közművelődési munkatervének jóváhagyásáról szóló 48/2021. (VI. 11.) határozatának megerősítéséről
133/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 49/2021. (VI. 14.) határozatának megerősítéséről
134/2021. (VI. 24.)Képviselő-testületi és nem képviselő-testületi bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról szóló 50/2021. (VI. 14.) határozatának megerősítéséről
135/2021. (VI. 24.)Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet 2020. évi tevékenységéről, valamint 2021. évi terveiről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 51/2021. (VI. 14.) határozatának megerősítéséről
136/2021. (VI. 24.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat szervei működési rendjének módosításáról szóló 7/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete megerősítéséről
137/2021. (VI. 24.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
138/2021. (VII. 8.)2021. július 8-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
139/2021. (VII. 8.)2022. július 8-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
140/2021. (VII. 8.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, belterület 986/1 helyrajzi számú ingatlan (piaccsarnok) 01 számú üzlethelyiségére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyásáról
141/2021. (VII. 8.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, belterület 986/1 helyrajzi számú ingatlan (piaccsarnok) 04 számú üzlethelyiségére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyásáról
142/2021. (VII. 8.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
143/2021. (VII. 8.) zárt514 386 azonosító számú, a 2005/2020 (XII.24) Korm. határozat alapján Rákóczifalva Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása alcímű előirányzat keretében megvalósuló Rákóczifalva belterületi úthálózata felújítási munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elfogadásáról
144/2021. (VII. 22.)Közmeghallgatás napirendi pontjairól
145/2021. (VII. 29.)2021. július 29-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
146/2021. (VII. 29.)2022. július 29-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
147/2021. (VII. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 038/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
148/2021. (VII. 29.)Tűzoltóautó térítés nélküli átadásáról szóló 185/2020. (XI. 24.) határozatának visszavonásáról és a tűzoltóautó Katasztrófavédelem Központi Múzeuma részére történő felajánlásáról
149/2021. (VII. 29.) zárt514 386 Rákóczifalva belterületi úthálózatának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
150/2021. (VIII. 19.)2021. augusztus 19-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
151/2021. (VIII. 19.)2022. augusztus 19-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
152/2021. (VIII. 19.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló, Rákóczifalva, Rákóczi Ferenc út 52-54. számú ingatlan rendelő helyiségének bérbeadásáról és telephelyhasználat engedélyezéséről
153/2021. (VIII. 19.)Egyesületi székház elnevezéséről
154/2021. (VIII. 19.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 038/9. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetéséről
155/2021. (VIII. 19.) zártRákóczifalvai kitüntető címek, díjak adományozásra kerülő kitüntetésekről
156/2021. (IX. 2.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 2-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
157/2021. (IX. 2.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 2-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
158/2021. (IX. 2.)2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv előkészítéséről
159/2021. (IX. 2.)Rákóczifalva Város Településfejlesztési Koncepciójának  elfogadásáról
160/2021. (IX. 2.)Rákóczifalva Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának  elfogadásáról
161/2021. (IX. 2.)Szolnok belterület 21470, 21471, 21472, 21473, 21474 és 21475 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
162/2021. (IX. 2.)23/17 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
163/2021. (IX. 2.)0103/20 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
164/2021. (IX. 2.) zártKözút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás megtagadása
165/2021. (IX. 23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 23-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
166/2021. (IX. 23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 23-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
167/2021. (IX. 23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásról
168/2021. (IX. 23.)települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
169/2021. (IX. 23.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
170/2021. (IX. 23.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. évi beszámolójáról
171/2021. (IX. 23.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Bűnmegelőzési Stratégiája felülvizsgálatának elfogadásáról
172/2021. (IX. 23.)Rákóczifalva város közterületén történő eb- és tetemszállításra vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról
173/2021. (IX. 23.)„Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázattal összefüggő Sport-fejlesztési Program megvalósítására irányuló támogatási szerződés jóváhagyására
174/2021. (IX. 23.)képviselő-testület és a polgármester lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
175/2021. (IX. 23.)két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
176/2021. (IX. 23.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
177/2021. (IX. 23.) zárta polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021. július 01. napjától 2021. szeptember 23. napjáig.
178/2021. (X. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 21-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
179/2021. (X. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 21-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
180/2021. (X. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2022. I. félévi munkatervéről
181/2021. (X. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2022. I. félévi munkatervéről
182/2021. (X. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 2022. I. félévi munkatervéről
183/2021. (X. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2022. I. félévi munkatervéről
184/2021. (X. 21.)„Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázattal összefüggő Sport-fejlesztési Program megvalósítására irányuló támogatási szerződés jóváhagyására
185/2021. (X. 21.)Jász-Nagykun–Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő irodahelyiség ingyenes használatba adásáról szóló megállapodás jóváhagyására
186/2021. (X. 21.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Rákóczifalva külterület 038/9 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyásáról
187/2021. (X. 21.)Rákóczifalva Város teljes közigazgatási területére vonatkozó, új településrendezési eszközei tervezetében újonnan beépítésre szánt terület kijelöléséhez szükséges igazolásról
188/2021. (X. 21.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
189/2021. (X. 21.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
190/2021. (X. 21.)Rákóczifalva Sportegyesület 2020-21. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
191/2021. (X. 21.)két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
192/2021. (X. 21.)közterület elnevezéséről
193/2021. (X. 21.)központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
194/2021. (X. 21.)Vízgyűjtő partnerségi megállapodás jóváhagyásáról
195/2021. (XI. 09.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 9-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
196/2021. (XI. 09.)települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
197/2021. (XI. 18.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 18-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
198/2021. (XI. 18.)Temetés közköltségen való elrendelésére
199/2021. (XII. 02)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 2-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
200/2021. (XII. 02)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
201/2021. (XII. 16.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
202/2021. (XII. 16.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
203/2021. (XII. 16.)Rákóczifalva város 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
204/2021. (XII. 16.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
205/2021. (XII. 16.)Rákóczifalva Városi Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak cafetéria juttatásának mértékére
206/2021. (XII. 16.)Képviselő-testület és a polgármester lejárt határidejű határozatainak végrehajtása
207/2021. (XII. 16.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
208/2021. (XII. 16.)Központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés módosításának jóváhagyásáról
209/2021. (XII. 16.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
210/2021. (XII. 16.) zártpolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021. szeptember 24. napjától 2021. december 16. napjáig
211/2021. (XII. 16.) zártKitüntető díj adományozására vonatkozó javaslatról

2020. év

1/2020. (I. 23.) 2020. január 23-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
2/2020. (I. 23.) 2021. január 23-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
3/2020. (I. 23.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
4/2020. (I. 23.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
5/2020. (I. 23.)Magyar kultúráért és oktatásért pályázatról
6/2020. (I. 23.)Tűzoltókocsi vagyonkezelésének átadásáról
7/2020. (I. 23.)Jelzőlámpa működésével kapcsolatos javaslat elfogadásáról
8/2020. (I. 23.)Polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
9/2020. (I. 23.)Rákóczifalva Város Önkormányzatának egységes vagyon- és felelősségbiztosításáról
10/2020. (I. 23.)VÉDA- kapu kialakításáról
11/2020. (I. 23.)Két ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
12/2020. (I. 23.) zártTOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019 azonosító számú, „Rákóczifalva, a zöld város” című projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú III. sz. közbeszerzési eljárás eredményéről, valamint a IV. számú ajánlattételi dokumentációjának elfogadásáról
13/2020. (I. 23.) zártTOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 azonosító számú, „Tiszakanyar” című projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú IV. sz. közbeszerzési eljárásról
14/2020. (II. 11.) zárt2020. január 23-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
15/2020. (II. 11.) zárt„Egyesületi irodaház” kivitelezési munkálatok ellátása közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
16/2020. (III.03.) 2020. március 3-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
17/2020. (III.03.) 2021. március 3-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
18/2020. (III. 03.)Szolnoki Kistérség és Rákóczifalva Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadása
19/2020. (III. 03.)Szolnoki Kistérség és Tiszavárkony Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadása
20/2020. (III. 03.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontja
21/2020. (III. 03.)Nemzeti Ovi-Sport Programhoz való csatlakozás
22/2020. (III. 03.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi könyvtári szakmai beszámolójának jóváhagyása
23/2020. (III. 03.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása
24/2020. (III. 03.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi könyvtári szakmai munkatervének jóváhagyása
25/2020. (III. 03.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2019. október 13-ig végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
26/2020. (III. 03.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2019. október 13-át követően végzett munkájáról szóló beszámoló jóváhagyása
27/2020. (III. 03.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2019. október 13-ig végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
28/2020. (III. 03.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2019. október 13-át követően végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
29/2020. (III. 03.)Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2019. október 13-ig végzett évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
30/2020. (III. 03.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2019. október 13-át követően végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására
31/2020. (III. 03.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
32/2020. (III. 03.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtása
33/2020. (III. 03.)Két ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
34/2020. (III. 03.)Adósságot keletkeztető ügylet adatszolgáltatásához
35/2020. (III. 03.)BMÖFT/7-1/2018. azonosítószámú „Városi sportcsarnok fejlesztése” című pályázattal összefüggő visszafizetési kötelezettségről
36/2020. (III. 03.) zártTiszakanyar projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú IV. sz. közbeszerzési eljárás eredményéről
37/2020. (III. 03.) zártEgyesületi irodaház projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
38/2020. (III. 03.) zártEgyesületi irodaház projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
39/2020. (III. 03.) zártÁtruházott hatáskörben hozott döntésekről 2019. november 21. napjától 2020. február 29. napjáig
40/2020. (III. 03.) zártPolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2019. november 29. napjától 2020. március 3. napjáig
41/2020. (III. 26.)2020. március 26-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
42/2020. (III. 26.)2021. március 26-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
43/2020. (III. 26.)Szolnoki Kistérség által biztosított ellátásokról valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása
44/2020. (III. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat gazdasági programja a 2020-2025. évekre
45/2020. (III. 26.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési terve
46/2020. (III. 26.)Polgármester 2020. évi cafetéria juttatásának keretösszege
47/2020. (III. 26.) zártEgyesületi irodaház közbeszerzési eljárásról II. ajánlati felhívás tartalmáról – 37/2020. (III. 03.) önkormányzati határozat visszavonása
48/2020. (III. 26.) zártEgyesületi irodaház kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásról – új közbeszerzési eljárás kiírása
49/2020. (III. 26.) zártRákóczifalva, a zöld város projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú IV. sz. közbeszerzési eljárás eredménye
50/2020. (VII. 09.)2020. július 9-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
51/2020. (VII. 09.)2021. július 9-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
52/2020. (VII. 09.)Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve
53/2020. (VII. 09.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2020. II. félévi munkaterve
54/2020. (VII. 09.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottságának 2020. II. félévi munkaterve
55/2020. (VII. 09.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2020. II. félévi munkaterve
56/2020. (VII. 09.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2020. II. félévi munkaterve
57/2020. (VII. 09.)Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
58/2020. (VII. 09.)Rákóczifalva 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
59/2020. (VII. 09.)Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2019. évi feladatainak végrehajtásáról, 2020. évre tervezett feladatairól
60/2020. (VII. 09.)Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőri jelentésének elfogadásáról
61/2020. (VII. 09.)Polgármester 1/2020. (III.27.), 2/2020. (III.27.), 3/2020. (III.27.), 4/2020. (III.27.), 5/2020. (III.27.), 6/2020. (III.27.), 7/2020. (III.27.), 8/2020. (III.27.) határozatának megerősítéséről
62/2020. (VII. 09.)Szelektív hulladéklerakó bezárásáról szóló 9/2020. (III.27.) határozatának megerősítéséről
63/2020. (VII. 09.)Szelektív hulladéklerakó bezárásának megszüntetéséről szóló 25/2020. (VI.17.) határozatának megerősítéséről
64/2020. (VII. 09.)Vadkamera Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére történő használatba adásáról szóló 12/2020. (IV. 20.) határozatának megerősítéséről
65/2020. (VII. 09.)Alpolgármester juttatásairól szóló 13/2020. (IV. 30.) határozatának megerősítéséről
66/2020. (VII. 09.)Pásztor Zsuzsanna önkormányzati képviselő tiszteletdíjról történő lemondásáról szóló 14/2020. (V. 5.) határozatának megerősítéséről
67/2020. (VII. 09.)Önkormányzati hitelkeret módosításáról szóló 15/2020. (V. 5.) határozatának megerősítéséről
68/2020. (VII. 09.)Nádas Józsefné bizottsági tag tiszteletdíjról történő lemondásáról szóló 16/2020. (V. 7.) határozatának megerősítéséről
69/2020. (VII. 09.)Forgó Józsefné önkormányzati képviselő tiszteletdíjról történő lemondásáról szóló 17/2020. (V. 7.) határozatának megerősítéséről
70/2020. (VII. 09.)„Innovatív közösségi napenergia hasznosítás” pályázathoz tulajdonosi hozzájárulásról 134/2017. (X. 5.) határozatának megerősítéséről szóló 20/2020. (V. 14.) határozatának jóváhagyása
71/2020. (VII. 09.)Rákóczifalva Város Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolójának elfogadásáról szóló 21/2020. (V. 29.) határozatának megerősítéséről
72/2020. (VII. 09.)Rákóczifalva Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról szóló 23/2020. (VI. 15.) határozatának megerősítéséről
73/2020. (VII. 09.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat szervei működési rendjének módosításáról szóló 4/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelete megerősítéséről
74/2020. (VII. 09.)Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének tiszteletdíjról szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről
75/2020. (VII. 09.)Településen működő piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről szóló 6/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről
76/2020. (VII. 09.)Rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról szóló 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 7/2020. (V. 25.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről
77/2020. (VII. 09.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai és bölcsődei intézményegységben indítható csoportok számáról
78/2020. (VII. 09.)Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület munkájáról
79/2020. (VII. 09.)Rákóczifalva Város Önkormányzatának tulajdonában álló kishajó bérbeadásáról
80/2020. (VII. 09.)Halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzésére koncessziós díj terhére
81/2020. (VII. 09.)2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
82/2020. (VII. 09.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló Petőfi-tanya egy részének értékesítése Mészáros Zoltán
83/2020. (VII. 09.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
84/2020. (VII. 09.)Két ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
85/2020. (VII. 09.) zártRákóczifalva Város Polgármesterének a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” II. elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló 10/2020. (IV. 16.) határozatának megerősítéséről
86/2020. (VII. 09.) zártRákóczifalva Város Polgármesterének a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú III. közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló 11/2020. (IV. 16.) határozatának megerősítéséről
87/2020. (VII. 09.) zártRákóczifalva Város Polgármesterének a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” II. elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló 18/2020. (V. 14.) határozatának megerősítéséről
88/2020. (VII. 09.) zártRákóczifalva Város Polgármesterének a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú III. közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló 19/2020. (V. 14.) határozatának megerősítéséről
89/2020. (VII. 09.) zártRákóczifalva Város Polgármesterének a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, „Egyesületi irodaház” elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú IV. közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 22/2020. (VI. 15.) határozatának megerősítéséről
90/2020. (VII. 09.) zártRákóczifalva Város Polgármesterének a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00024 azonosító számú „Rákóczifalva orvosi rendelőjének fejlesztése” elnevezésű projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú ajánlati felhívás eredményéről szóló 24/2020. (VI.17.) határozatának megerősítéséről
91/2020. (VII. 09.) zártVolt salakmotorpálya értékesítésére vonatkozó ajánlati felhívás elfogadásáról
92/2020. (VII. 09.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
93/2020. (VII. 09.) zártPolgármester által a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága hatáskörében eljárva 2020. március 27. napjától 2020. június 18. napjáig hozott döntésekről
94/2020. (VII. 09.) zártPolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2020. március 4. napjától 2020. július 8. napjáig
95/2020. (VII. 09.) zártTOP-4.1.1-15-JN1-2016-00024 azonosító számú „Rákóczifalva orvosi rendelőjének fejlesztése” elnevezésű projekt keretén belül felmerülő pótmunkáról
96/2020. (VII. 30.)2020. július 30-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
97/2020. (VII. 30.)2021. július 30-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
98/2020. (VII. 30.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 164/2016. (XI. 17.) okiratszámú alapító okiratának módosításáról
99/2020. (VII. 30.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására
100/2020. (VII. 30.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatáról
101/2020. (VII. 30.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegység Szakmai Programjának módosításáról
102/2020. (VII. 30.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegység Házirendjének elfogadásáról
103/2020. (VII. 30.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 159/2016. (XI. 17.) okiratszámú alapító okiratának módosításáról
104/2020. (VII. 30.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására
105/2020. (VII. 30.)Európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” tárgyban támogatási kérelem benyújtásáról
106/2020. (VII. 30.)Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak meghatározásáról
107/2020. (VII. 30.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi munkájáról
108/2020. (VII. 30.)Rákóczifalva Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről
109/2020. (VII. 30.)Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet tevékenységéről
110/2020. (VII. 30.)Egyedi mintaprogram keretében beszerzett, nem használt, nagyértékű eszközök más önkormányzat részére történő átadása
111/2020. (VII. 30.)Egyedi mintaprogram keretében beszerzett nagyértékű eszközök haszonkölcsön szerződés keretében történő átadása a Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet részére
112/2020. (VII. 30.)TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú, „Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése” című projekt kapcsán felmerülő saját forrás biztosításának mértékéről
113/2020. (VII. 30.)TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú, „Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése” című projekt kapcsán felmerülő saját forrás biztosításának mértékéről
114/2020. (VII. 30.)TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú, „Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése” című projekt kapcsán felmerülő saját forrás biztosításának mértékéről
115/2020. (VII. 30.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
116/2020. (VII. 30.) zártKözútkezelői hozzájárulással kapcsolatos javaslat elfogadása
117/2020. (VII. 30.) zártTemetői fák ápolásával kapcsolatos döntésről
118/2020. (VII. 30.) zártRákóczifalva belterületi úthálózatának kátyúzási munkálatairól
119/2020. (VIII. 11.)2020. augusztus 11-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
120/2020. (VIII. 11.)Szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezéséről
121/2020. (VIII. 11.)Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak meghatározásáról
122/2020. (VIII. 18.)2020. augusztus 18-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
123/2020. (VIII. 18.)2020. augusztus 18-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
124/2020. (VIII. 18.) zártFöldgáz beszerzési árajánlatok elbírálásáról
125/2020. (VIII. 27.)2020. augusztus 27-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
126/2020. (VIII. 27.)2020. augusztus 27-én tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
127/2020. (VIII. 27.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 104/2020. (VII. 30.) okiratszámú alapító okiratának módosításáról
128/2020. (VIII. 27.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására
129/2020. (VIII. 27.)442 084 azonosítószámú önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása felhívással összefüggő, Sportcsarnok hőszigetelése című pályázat tartalmának módosításáról
130/2020. (VIII. 27.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2020. I. félévben végzett tevékenységéről
131/2020. (VIII. 27.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
132/2020. (VIII. 27.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
133/2020. (VIII. 27.) zártEgészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
134/2020. (VIII. 27.) zártpolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2020. július 09. napjától 2020. augusztus 27. napjáig
135/2020. (VIII. 28.)közmeghallgatás napirendi pontjairól
136/2020. (IX. 10.)2020. szeptember 10-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
137/2020. (IX. 10.)2021. szeptember 10-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
138/2020. (IX. 10.)Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemével kapcsolatos döntésről
139/2020. (IX. 10.)Az egyedi mintaprogram keretében beszerzett, nem használt, nagyértékű eszközök más önkormányzat részére történő átadásáról szóló 110/2020. (VII. 30.) önkormányzati határozatának visszavonásáról
140/2020. (IX. 10.)Egyedi mintaprogram keretében beszerzett nagyértékű eszközök haszonkölcsön szerződés keretében történő átadása a Rákóczifalvai Kereskedelmi Start Szociális Szövetkezet részére
141/2020. (IX. 10.)Székhelyhasználat engedélyezéséről
142/2020. (IX. 24.)Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól
143/2020. (IX. 24.)Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásról
144/2020. (IX. 24.)Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
145/2020. (IX. 24.)Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozatának átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat elfogadásáról
146/2020. (IX. 24.)Főállású alpolgármester megválasztása – Csomán István
147/2020. (IX. 24.)Főállású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
148/2020. (IX. 24.)Főállású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
149/2020. (IX. 24.)Polgármester 2020. évi szabadsága ütemezése módosításának jóváhagyásáról
150/2020. (IX. 24.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
151/2020. (IX. 24.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. évi beszámolójáról
152/2020. (IX. 24.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról
153/2020. (IX. 24.)Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa 2019/2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
154/2020. (IX. 24.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
155/2020. (IX. 24.)Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelméről
156/2020. (X. 08.) zártKépviselő-testület 2020. október 8-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
157/2020. (X. 08.) zárta 442 084 azonosító számú, „Városi Sportcsarnok hőszigetelés és napelemrendszer kiépítése” című projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elfogadásáról
158/2020. (X. 29.)Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
159/2020. (X. 29.)Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29-én tartott zárt ülésének napirendi pontjai
160/2020. (X. 29.)Rákóczifalvai Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló jóváhagyása
161/2020. (X. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosítása
162/2020. (X. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. I. félévi munkatervének elfogadása
163/2020. (X. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2021. I. félévi munkatervének elfogadása
164/2020. (X. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottsága 2021. I. félévi munkatervének elfogadása
165/2020. (X. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 2021. I. félévi munkatervének elfogadása
166/2020. (X. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2021. I. félévi munkatervének elfogadása
167/2020. (X. 29.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rákóczifalva Városi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanrész bérbeadásával kapcsolatos javaslat elfogadása
168/2020. (X. 29.)Képviselő-testület és a polgármester lejárt határidejű határozatainak végrehajtása
169/2020. (X. 29.)Két ülés közötti tevékenységekről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
170/2020. (X. 29.)Nemzeti Ovi-Sport Programhoz való újbóli csatlakozás
171/2020. (X. 29.)Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtása
172/2020. (X. 29.)Víziközművekkel kapcsolatos döntések
173/2020. (X. 29.)Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtása

2019. év

1/2019. (I. 17.)2019.01.17. nyílt napirendi pontok
2/2019. (I. 17.)EFOP-1.5.2-16 rendezvényszervezés tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről
3/2019. (I. 17.)Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése közbeszerzési eljárásának eredményéről
4/2019. (I. 17.)Sportcsarnok energetikai fejlesztése című pályázat önerő rendelkezésre állásáról
5/2019. (I. 17.)a meglévő folyószámla hitelkeret 2019. évre történő meghosszabbításáról
6/2019. (I. 17.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
7/2019. (I. 17.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és az Önkormányzat részletfizetési  megállapodás elfogadás
8/2019. (I. 17.)két ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
9/2019. (I. 17.)társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
10/2019. (I. 23.)2019.01.23. nyílt napirendi pontok
11/2019. (I. 23.)Pályázat benyújtása a kiegyenlítő bérrendezési alapból
12/2019. (II. 26.)2019. február 26-án tartott I. nyílt ülésének napirendi pontjai
13/2019. (II. 26.)Csehné Csépai Györgyi Pénzügyi Bizottsági elnök megválasztása (elutasítás)
14/2019. (II. 26.)Jámbor Sándor Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása
15/2019. (II. 26.)Bali Erika Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása
16/2019. (II. 26.)Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása (közbeszerzési)
17/2019. (II. 26.)2019. február 26-án tartott II. nyílt ülésének napirendi pontjai
18/2019. (II. 26.)Csehné Csépai Györgyi Pénzügyi Bizottsági elnök megválasztása
19/2019. (II. 26.) zárt2019. február 26-án tartott zárt ülésének napirendi pontjai
20/2019. (II. 26.) zártÓvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése ajánlattételi dokumentációjának elfogadására
21/2019. (II. 26.)2019. február 26-án tartott III. nyílt ülésének napirendi pontjai
22/2019. (II. 26.)Önkormányzat és intézménye(i) 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
23/2019. (II. 26.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
24/2019. (II. 26.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének nyári nyitvatartási rendjéről
25/2019. (II. 26.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének véleményezéséről
26/2019. (II. 26.)szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről
27/2019. (II. 26.)Rákóczifalva Város Önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési terve
28/2019. (II. 26.)2018. december 31-én nyilvántartott befejezetlen beruházásokról
29/2019. (II. 26.)Önkormányzat 2019. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról
30/2019. (II. 26.)két ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
31/2019. (III. 12.)2019. március 12-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
32/2019. (III. 12.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozás időpontjáról
33/2019. (III. 12.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatok ellátására pályázat kiírására
34/2019. (III. 12.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására meghirdetett pályázatának kiírására
35/2019. (III. 12.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
36/2019. (III. 12.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 159/2016. (XI. 17.) okiratszámú alapító okiratát módosító okirat kiadásáról
37/2019. (III. 12.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának kiadására
38/2019. (III. 12.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár közművelődési egységére vonatkozó használati szabályairól
39/2019. (III. 12.)Önkormányzat közművelődési feladatellátásának átfogó szakfelügyeleti vizsgálatáról
40/2019. (III. 12.)Városi Könyvtár épületének állapotáról
41/2019. (III. 12.)Képviselő-testülete 2019. I. félévi munkatervének elfogadásáról
42/2019. (III. 12.)Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 2019. I. félévi munkatervének elfogadásáról
43/2019. (III. 12.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 2019. I. félévi munkatervének elfogadásáról
44/2019. (III. 12.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2019. I. félévi munkatervének elfogadásáról
45/2019. (III. 12.)polgármester 2019. évi cafetéria juttatásának keretösszegéről
46/2019. (III. 12.)polgármester 2019. évi szabadság üteme
47/2019. (III. 12.)Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői pályázatának kiírására
48/2019. (III. 26.)2019. március 26-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
49/2019. (III. 26.)szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezéséről
50/2019. (III. 26.)Bűnmegelőzési Stratégia felülvizsgálatának elfogadásáról
51/2019. (III. 26.)Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
52/2019. (IV. 11.)2019. április 11-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
53/2019. (IV. 11.)Óvoda  projekt kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú második körös közbeszerzési eljárásának eredményéről
54/2019. (IV. 11.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi könyvtári szakmai beszámolójának jóváhagyásáról
55/2019. (IV. 11.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi könyvtári szakmai munkatervének jóváhagyásáról
56/2019. (IV. 11.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár 2019. évi közművelődési munkatervének jóváhagyásáról
57/2019. (IV. 11.)Közművelődési feladat  szakfelügyeleti vizsgálat kapcsolódó Intézkedési Terv elfogadásáról
58/2019. (IV. 11.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2018. évi munkájáról
59/2019. (IV. 11.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2018. évi munkájáról
60/2019. (IV. 11.)Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2018. évi munkájáról
61/2019. (IV. 30.)2019. április 30-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
62/2019. (IV. 30.)2018. évi közbiztonsági helyzetéről, és az azzal kapcsolatos feladatokról
63/2019. (IV. 30.)Rákóczifalvai Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
64/2019. (IV. 30.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról
65/2019. (IV. 30.)Rákóczifalvai Polgárőr Egyesület munkájáról
66/2019. (IV. 30.)Rákóczifalva Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről
67/2019. (IV. 30.)Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztésének című pályázat kivitelezési
68/2019. (IV. 30.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
69/2019. (V. 9.)2019. május 9-én tartott I. nyílt ülésének napirendi pontjai
70/2019. (V. 9.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság képviselő bizottsági tag választásáról – Jámbor Sándor
71/2019. (V. 9.)2019. május 9-én tartott nyílt II. ülésének napirendi pontjai
72/2019. (V. 9.)Rákóczifalva, a zöld város II.” című közbeszerzési eljárásának eredményéről
73/2019. (V. 9.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár megbízott igazgatói kinevezése – Császiné Csáti Réka
74/2019. (V. 9.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására meghirdetett pályázatának kiírására
75/2019. (V. 23.)2019. május 23-án tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
76/2019. (V. 23.)2020. május 23-án tartott zárt ülésének napirendi pontjai
77/2019. (V. 23.)Polgári Védelmi Szövetség 2018. évi feladatainak végrehajtásáról
78/2019. (V. 23.)2018. évi éves közbeszerzési statisztikai összegezés jóváhagyására
79/2019. (V. 23.)Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására megnevezésű pályázat benyújtásáról
80/2019. (V. 23.)2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről
81/2019. (V. 23.) zártKitüntető javaslat
82/2019. (V. 23.) zártKitüntető javaslat
83/2019. (V. 23.) zártKitüntető javaslat
84/2019. (V. 23.) zártKitüntető javaslat
85/2019. (VI. 20.)2019. június 20-i nyílt ülés napirendi pontok
86/2019. (VI. 20.)2019. június 20-i zárt ülés napirendi pontok
87/2019. (VI. 20.)Informatikai Infrastruktúra fejlesztés a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában” című ajánlati felhívás eredményének elfogadásáról
88/2019. (VI. 20.)a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről
89/2019. (VI. 20.)Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására megnevezésű pályázat benyújtásáról
90/2019. (VI. 20.)Képviselő-testülete 2019. II. félévi munkatervének elfogadásáról
91/2019. (VI. 20.)Pénzügyi Bizottság 2019. II. félévi munkatervének elfogadásáról
92/2019. (VI. 20.)Oktatási Bizottság 2019. II. félévi munkatervének elfogadásáról
93/2019. (VI. 20.)Szociális Bizottság 2019. II. félévi munkatervének elfogadásáról
94/2019. (VI. 20.)Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
95/2019. (VI. 20.) zártÁtruházott hatáskörben hozott döntések
96/2019. (VI. 20.) zártRendkívüli élethelyzetben megítélt támogatások
97/2019. (VI. 25.)2019. június 25-i nyílt napirendi pontok
98/2019. (VI. 25.)2019. június 25-i zárt napirendi pontok
99/2019. (VI. 25.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról – Császiné Réka
100/2019. (VI. 25.)Dobos Zsolt alpolgármester tiszteletdíjról történő lemondásról
101/2019. (VI. 25.)két ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
102/2019. (VI. 25.) zártHaszonkölcsön szerződés kiállítás üzemeltetésére
103/2019. (VI. 25.) zártHaszonkölcsön szerződés kiállítás üzemeltetésére
104/2019. (VII. 25.)2019. július 25-i nyílt napirendi pontok
105/2019. (VII. 25.)Rákóczifalva Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosításról
106/2019. (VII. 25.)Varsány Közösségi Ház és Könyvtár teljes körű állományellenőrzésére vonatkozó leltározási ütemterv jóváhagyására
106/2019. (VII. 25.)Dr. Korpás László döntésből való kizárása (óvodavezetői pályázat)
107/2019. (VII. 25.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról – Dr. Korpásné Horváth Ildikó
108/2019. (VII. 25.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. évi beszámolójáról
109/2019. (VII. 25.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde óvodai és bölcsődei indítható csoportok számáról
110/2019. (VII. 25.)Rákóczifalva Város Önkormányzat 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosítása
111/2019. (VII. 25.)Közvilágítás részleges korszerűsítésére közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elfogadására
112/2019. (VII. 25.)Sportcsarnok világításkorszerűsítéséről
113/2019. (VII. 25.)BMÖFT/7-1/2018. azonosítószámú „Városi sportcsarnok fejlesztése” című pályázat kapcsán
114/2019. (VII. 25.)Ingatlanvagyon ajándékozással történő megszerzéséről – Novothny Ház Toldi út 23.
115/2019. (VIII. 13.)2019. augusztus 13-i nyílt napirendi pontok
116/2019. (VIII. 13.)Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására kiírt pályázat benyújtására
117/2019. (VIII. 13.)Virágoskert Óvoda és Bölcsőde működéséről
118/2019. (VIII. 13.)Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
119/2019. (VIII. 29.)2019. augusztus 29-i nyílt napirendi pontok
120/2019. (VIII. 29.)2020. augusztus 29-i zárt napirendi pontok
121/2019. (VIII. 29.)Önkormányzat 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásról
122/2019. (VIII. 29.)Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás
123/2019. (VIII. 29.) Intézményi Tanács 2018/2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
124/2019. (VIII. 29.)Ingatlanvásárlás a 458 976 azonosítószámú pályázat keretében (Eiler ház)
125/2019. (VIII. 29.)Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
126/2019. (VIII. 29.)Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz biztosított önerő mértékéről
127/2019. (IX. 19.)KÖH nyílt napirendi pont Rfalva
128/2019. (IX. 19.)Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
129/2019. (IX. 19.)Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról
130/2019. (IX. 19.)Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. április 23. napjától végzett tevékenységéről
131/2019. (IX. 19.)2019. szeptember 19-i nyílt napirendi pontok
132/2019. (IX. 19.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
133/2019. (IX. 19.)Ingatlanvagyon ajándékozással történő megszerzéséről szóló 114-2019. önkormányzati határozat visszavonásáról
134/2019. (IX. 19.)Közös tulajdon önkormányzati megváltással történő megszüntetéséről
135/2019. (X. 29.)Képviselő-testület 2019. október 29-én tartott alakuló ülésének napirendi pontjai
136/2019. (X. 29.)Polgármester költségtérítésének megállapítása
137/2019. (X. 29.)Polgármester illetményének és nyelvpótlékának megállapítása
138/2019. (X. 29.)Polgármester 2019. évi cafetéria juttatásának jóváhagyása
139/2019. (X. 29.)Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezéséről
140/2019. (X. 29.)Alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásához a szavazatszámláló bizottság választása
141/2019. (X. 29.)Alpolgármester megválasztása- – Csomán István
142/2019. (X. 29.)Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
143/2019. (X. 29.)Alpolgármester költségtérítésének megállapítása
144/2019. (X. 29.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
145/2019. (X. 29.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottság tagjainak megválasztása
146/2019. (X. 29.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása
147/2019. (X. 29.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjainak megválasztása
148/2019. (X. 29.)Települési képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
149/2019. (X. 29.)Kósa Lajos korábbi polgármester végkielégítésének megállapítása
150/2019. (X. 29.)Kósa Lajos korábbi polgármester szabadságának megváltása
151/2019. (XI. 07.)Képviselő-testület 2019. november 7-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
152/2019. (XI. 07.)Önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtásáról
153/2019. (XI. 07.)Ruskó Zsolt bizottsági tag tiszteletdíjról történő lemondásról
154/2019. (XI. 21.)Képviselő-testület 2019. november 21-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
155/2019. (XI. 21.)Képviselő-testület 2019. november 21-én tartott zárt ülésének napirendi pontjai
156/2019. (XI. 21.)Gazdasági helyzet rendezéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
157/2019. (XI. 28.)Képviselő-testület 2019. november 28-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
158/2019. (XI. 28.)Képviselő-testület 2019. november 28-én tartott zárt ülésének napirendi pontjai
159/2019. (XI. 28.)Gordiusz Intézmény népkonyhai szolgáltatásáról
160/2019. (XI. 28.)Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásának megszüntetéséről
161/2019. (XI. 28.)Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás hatályon kívül helyezéséről
162/2019. (XI. 28.)Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről
163/2019. (XI. 28.)Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
164/2019. (XI. 28.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
165/2019. (XI. 28.)víziközművekkel kapcsolatos döntésekről
166/2019. (XI. 28.)Szolnok Rendőrkapitányság Rákóczifalva körzeti megbízottak szolgálati munkavégzésének támogatása
167/2019. (XI. 28.)képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
168/2019. (XI. 28.)környezetvédelmi rendelettel kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról
169/2019. (XI. 28.)két ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
170/2019. (XI. 28.) zártátruházott hatáskörben hozott döntésekről 2019. június 14. napjától 2019. november 20. napjáig
171/2019. (XI. 28.) zártpolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2019. június 14. napjától 2019. október 13. napjáig
172/2019. (XI. 28.) zártpolgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2019. június 14. napjától 2019. október 13. napjáig
173/2019. (XII. 14.) 2019. 12. 14-ei közmeghallgatás napirendi pontjai
174/2019. (XII. 19.)Képviselő-testület 2019. december 19-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjai
175/2019. (XII. 19.)Képviselő-testület 2019. december 19-én tartott zárt ülésének napirendi pontjai
176/2019. (XII. 19.)Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójáról
177/2019. (XII. 19.)új folyószámla hitelkeret 2020. évre történő igényléséről
178/2019. (XII. 19.)Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
179/2019. (XII. 19.)Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
180/2019. (XII. 19.)Képviselő-testülete 2020. I. félévi munkatervének elfogadásáról
181/2019. (XII. 19.)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2020. I. félévi munkatervének elfogadásáról
182/2019. (XII. 19.)Településfejlesztési és Ellenőrzési Bizottsága 2020. I. félévi munkatervének elfogadásáról
183/2019. (XII. 19.)Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 2020. I. félévi munkatervének elfogadásáról
184/2019. (XII. 19.)Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság 2020. I. félévi munkatervének elfogadásáról
185/2019. (XII. 19.)Rákóczifalvai Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
186/2019. (XII. 19.)Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztésének című pályázat kivitelezési költségeivel kapcsolatban
187/2019. (XII. 19.)közmunka program működésének feltételeiről, jelenlegi állásáról
188/2019. (XII. 19.)Rákóczifalvai Kereskedelmi Szociális Szövetkezet működésének feltételeiről, gazdálkodásáról
189/2019. (XII. 19.)Rákóczifalva Város Önkormányzata és a Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt. közötti vállalkozási szerződés módosításáról
190/2019. (XII. 19.)víziközművekkel kapcsolatos döntésekről – vagyonértékelés
191/2019. (XII. 19.)két ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről, intézkedésekről
192/2019. (XII. 19.) zártRákóczifalva, a zöld város” című projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú III. sz. közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elfogadására
193/2019. (XII. 19.) zártTiszakanyar” című projekt keretén belül kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú III. sz. közbeszerzési eljárásról
194/2019. (XII. 19.) zártJász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjak 2020. évi adományozására tett javaslatáról
195/2019. (XII. 30.)Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 30-án tartott nyílt
ülésének napirendi pontjairól
196/2019. (XII. 30.)Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 30-án tartott zárt ülésének napirendi pontjairól
197/2019. (XII. 30.)Rákóczifalva Város Önkormányzata és intézménye(i) 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
198/2019. (XII. 30.)Sportcsarnok belső felújítás a Magyar Kézilabda Szövetség felhívása alapján
199/2019. (XII. 30.)Madármegfigyelő állomás felállításához történő hozzájáruláshoz önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra