Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. A szerv neve, címe, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:         Rákóczifalva Városi Önkormányzat

Székhely:     5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Postacím:    5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Telefonszám: +36 (56) 889-700

Faxszám:     –

Központi elektronikus levélcím:  titkarsag@rakoczifalva.hu

A honlap URL-je:   https://www.rakoczifalva.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme):
+36 (56) 889-700, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8.00-16.00

Kedd: ügyfélfogadás nincs

Szerda: 7.30-16.30

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

Péntek: 8.00-12.00

Hivatali Kapu elérhetőség:

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Hivatali Kapu: RAKOCZIONK

KRID azonosító: 351722118

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:         Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal

Székhely:     5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Postacím:    5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Telefonszám: +36 (56) 889-700

Faxszám:     –

Központi elektronikus levélcím:  titkarsag@rakoczifalva.hu

A honlap URL-je    :  https://www.rakoczifalva.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): +36 (56) 889-700, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8.00-16.00

Kedd: ügyfélfogadás nincs

Szerda: 7.30-16.30

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

Péntek: 8.00-12.00

Hivatali Kapu elérhetőség:

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal Hivatali Kapu: RAKOCZIFPH

KRID azonosító: 403130955

1.2. A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével, elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz)

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelet

https://or.njt.hu/onkorm/-:8:1490:-:-:1:-:1:2/1/10

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

1.3. A szerv vezetői

1.3.1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Rákóczifalva Városi Önkormányzat

Dr. Túróczi Imre polgármester 
  
E-mail cím:titkarsag@rakoczifalva.hu turoczii@rakoczifalva.hu
Telefon:+36 (56) 889-700
Elérhetőség:5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Postacím:5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Fogadóóra:minden páros hét szerdáján: 13.30-16.30 óráig (előzetes bejelentkezés szükséges a Titkárság +36 (56) 889-700-as telefonszámán)
Csomán István alpolgármester 
  
E-mail cím:titkarsag@rakoczifalva.hu csomanistvan@rakoczifalva.hu
Telefon:+36 (56) 889-700
Elérhetőség:5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Postacím:5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Fogadóóra:minden páratlan hét szerdáján: 13.30-16.30 óráig (előzetes bejelentkezés szükséges a Titkárság +36 (56) 889-700-as telefonszámán)

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal

Dr. Kökény Veronika jegyző 
  
E-mail cím:jegyzo@rakoczifalva.hu
 titkarsag@rakoczifalva.hu
Telefon:+36 (56) 889-700
Elérhetőség:5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Postacím:5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Fogadóóra:minden páros hét szerda: 10.00-12.00 óráig (előzetes bejelentkezés szükséges a Titkárság +36 (56) 889-700-as telefonszámán)
Dr. Hovanyecz Virág aljegyző 
  
E-mail cím:hovanyecz.virag@rakoczifalva.hu
 titkarsag@rakoczifalva.hu
Telefon:+36 (56) 889-700
Elérhetőség:5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Postacím:5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Fogadóóra:előzetes bejelentkezés alapján (bejelentkezés a Titkárság +36 (56) 889-700-as telefonszámán)
Kovács Edina pénzügyi csoportvezető 
  
E-mail cím:kovacs.edina@rakoczifalva.hu penzugy@rakoczifalva.hu
Telefon:+36 (56) 889-714, +36 (20) 527-2048
Postacím:5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.
Ügyfélfogadás:Hétfő 800-1600; Kedd szünetel; Szerda 730-1630; Csütörtök szünetel; Péntek 800-1200

1.3.2. A Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, elérhetőségei

Képviselő-testület létszáma: 9 fő

Képviselő-testülete összetétele, tagjainak neve:

Dr. Túróczi Imre polgármester

Csomán István alpolgármester

Berényiné Szabó Katalin – képviselő

Biró Tiborné – képviselő

Császiné Csáti Réka – képviselő

Forgó Józsefné – képviselő

Havasi Károly – képviselő

Dr. Korpás László István – képviselő

Pásztor Zsuzsanna – képviselő

https://www.rakoczifalva.hu/kepviselo-testuleti-tagok/

1.4. A felügyelt költségvetési szervek

(A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv)

Közzétételre kötelezett szerv vonatkozásában nem releváns.

1.5. Gazdálkodó szervezetek

(A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek)

Közzétételre kötelezett szerv vonatkozásában nem releváns.

1.6. Közalapítványok

(A szerv által alapított közalapítványok)

1.61. Rákóczifalváért Közalapítvány

Alapító okirat

Szervezeti adatlap

https://www.rakoczifalva.hu/rakoczifalvaert-kozalapitvany/

1.6.2. Rákóczifalva Közbiztonságáért Alapítvány

Alapító okirat

Szervezeti adatlap

https://www.rakoczifalva.hu/rakoczifalva-kozbiztonsagaert-alapitvany/

1.7. Lapok

(A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), főszerkesztőjének a neve)

Közzétételre kötelezett szerv vonatkozásában nem releváns.

1.8. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

(A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje)

Rákóczifalva Városi Önkormányzat, Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és annak bizottságai, Rákóczifalva Város Polgármestere, Rákóczifalva Város Jegyzője felettes, illetve felügyeleti szerve, felette törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv,

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által önkormányzati hatósági ügyben meghozott döntése tekintetében fellebbezés elbírálására jogosult szerv,

Rákóczifalva Város Jegyzője által államigazgatási hatósági ügyben meghozott döntése tekintetében fellebbezés elbírálására jogosult szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

postai címe: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

telefonszáma: +36 56 795 764

telefaxszáma: +36 56 795 789

elektronikus levélcíme: titkarsag@jasz.gov.hu

honlapja: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/jasz-nagykun-szolnok

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 56 795 764

Ügyfélfogadás:

hétfő: 7:30-17:00

szerda: 8:00-16:00

csütörtök: 13:00-16:00

péntek: 8:00-12:00

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben, jegyző vagy polgármester által meghozott hatósági döntés esetében fellebbezés elbírálására jogosult szerv,

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatala irányító, felügyeleti szerve:

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

székhelye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

postai címe: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

telefon-és telefaxszáma: +36 56 889-700

elektronikus levélcíme: titkarsag@rakoczifalva.hu

honlapja:  https://rakoczifalva.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 56 889-700

1.9. Költségvetési szervek

(A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, a jogszabály, az alapító határozat, az alapító okirat, működési engedély közvetlen elérésének biztosításával, a költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége)

1.9.1. Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv neve: Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal

Székhelye:   5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Vezető:        Dr. Kökény Veronika jegyző

Honlapjának elérhetősége: https://rakoczifalva.hu

Költségvetési szerv alapító okirata, egyéb adatai:

https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=409304&subjectState=LIVE#nameSearch/resultTable/datasheet

1.9.2. Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

Költségvetési szerv neve: Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

Székhelye:   5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10.

Vezető:        Császiné Csáti Réka Edit igazgató

Honlapjának elérhetősége: –

Költségvetési szerv alapító okirata, egyéb adatai:

https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=799371&subjectState=LIVE#nameSearch/resultTable/datasheet

1.9.3. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési szerv neve: Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

Székhelye:   5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 60.

Vezető:        Dr. Korpásné Horváth Ildikó főigazgató

Honlapjának elérhetősége: –

Költségvetési szerv alapító okirata, egyéb adatai:https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=660389&subjectState=LIVE#nameSearch/resultTable/datasheet