Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Hatályos rendeletek

3/2024. (II. 23.) Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
18/2023. (XII. 15.)a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetménykiegészítéséről
17/2023. (XII. 15.)a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról
14/2023. (X. 20.)az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
13/2023. (IX. 15.)az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
4/2023. (IV. 28.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
2/2023. (II. 15.)a temetőkről és a temetkezés rendjéről
1/2023. (I. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
14/2022. (XII. 16.)az egészségügyi alapellátások körzeteiről
13/2022. (XII. 16.)a Helyi Építési Szabályzatról
6/2022. (V. 27.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
4/2022. (II. 25.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat kitüntető elismeréseinek alapításáról és adományozásának rendjéről
3/2022. (II. 25.)Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek egyes juttatásairól és támogatásairól
2/2022. (II. 25.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
20/2021. (XII. 17.)az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről
16/2021. (VII. 30.)a közterületek és közintézmények elnevezésére, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló eljárásról
15/2021. (VII. 30.)a gyermekvédelem helyi rendszeréről, valamint a fizetendő térítési díjakról
12/2021. (VII. 9.)a házszám megállapításáról és megváltoztatásáról, valamint a házszám- és közterületnév táblák elhelyezésének szabályairól
9/2021. (V. 27.)2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
8/2021. (V. 7.)szociális ellátásokról
6/2021. (III. 10.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
15/2020. (X. 30.)a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről
13/2020. (IX. 25.)Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
11/2020. (VIII. 19.)a közművelődési feladatok ellátásáról
8/2020. (VII. 10.)2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadás elfogadásáról
1/2020. (III. 04.)az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról
9/2019. (VI. 26.)a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
7/2018. (III.14.)a talajterhelési díjról
6/2018. (III.14.)a helyi iparűzési adóról
5/2018. (III.14.)a magánszemélyek kommunális adójáról
4/2018. (III.14.)az építményadóról
1/2018. (I. 12.)Rákóczifalva Város településképének védelméről
18/2017. (XI. 24.)helyi népszavazásról
2/2017. (II. 10.)a tiszteletdíjról
4/2016. (IV. 25.)kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
17/2015. (IX. 25.)a piacokról és vásárokról
6/2014. (II. 28.)az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
17/2013. (IX. 25.)a közterület filmforgatási célú igénybevételéről
3/2011. (II. 16.)Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testületi bizottságainak elnevezése
10/2010. (IX. 01.)az ingatlanok előtti zöldterületen található növényzet ápolásáról és gondozásáról
18/2008. (XII. 03.)a település környezetének védelméről és a helyi állattartás szabályairól
16/2008. (IX.12.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól
16/2006. (IX. 1.)Dózsa György utcai útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértékének megállapításáról
2/2006. (II. 10.)a helyi hulladékgazdálkodási tervről
19/2005. (IX. 1.)Zrínyi utcai útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértékének megállapításáról
14/2005. (VI. 1.)közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, a plakátok, hirdetések, falragaszok elhelyezéséről, valamint a zöldterületek használatáról
10/2005. (IV. 29.)Rákóczifalva címerének és zászlajának létesítéséről és használatának rendjéről
5/2002. (IV. 03.)települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
19/2001. (X. 27.)útépítési érdekeltségi hozzájárulás mértékének megállapításáról
12/2000. (VI. 2.)a helyi ünnepségek rendjéről