Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Adományozás szabályai

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  Rákóczifalva Városi Önkormányzat kitüntető elismeréseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján az abban foglalt elismerések adományozására minden év április 15. napjáig valamennyi Rákóczifalván élő választópolgár, a városban működő politikai és társadalmi szervezet jogosult írásban javaslatot tenni.

A javaslatokban a kitüntetésre felterjesztett személy részére odaítélni javasolt kitüntető cím vagy díj pontos elnevezését fel kell tüntetni, továbbá a javaslatokat a Rendeletben rögzített, de az alábbiakban is részletezett adományozási feltételeknek való megfelelőséget igazolva részletes indokolással szükséges ellátni.

A határidő után előterjesztett javaslat a következő adományozási évben kerül elbírálásra. Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatok alapján, zárt ülésen, minősített többséggel dönt a díjak, illetve a cím odaítéléséről. A javaslatok előkészítésével kapcsolatos ügyviteli teendőket a jegyző látja el.

A kitüntető cím és díjak odaítélésének feltételei:

A „Rákóczifalva Díszpolgára” cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki Rákóczifalva város és polgárai számára, a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett és méltó arra, hogy személyével Rákóczifalvát képviselje.

A „Rákóczifalváért Életmű” díj adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki kulturális, művészeti, közoktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási, településfejlesztési, gazdasági, sport vagy egyéb területen, több éven keresztül kiemelkedő munkát végzett, munkájával hozzájárult Rákóczifalva város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

A „Rákóczifalváért díj” adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, illetve közösségnek, aki (amely) kulturális, művészeti, közoktatási, egészségügyi, szociális, közigazgatási, településfejlesztési, gazdasági, sport vagy egyéb területen kiemelkedő munkát végzett, munkájával hozzájárult Rákóczifalva város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája miatt egyébként köztiszteletben áll.

A „Rákóczifalva Év Embere” díj adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki az adományozást megelőző évben valamely jelentős eredményt hozó munkájával mind a településen belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan elismerést szerzett, amely hozzájárult Rákóczifalva város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

A Rendelet alapján Rákóczifalva Város Polgármestere önkormányzati-polgármesteri dicséretben részesíthet olyan személyeket – évente legfeljebb öt személy  –  akik a településért, a város lakosságának szellemi és fizikai gyarapodásáért, illetve az önkormányzatért kiemelkedő tevékenységet végzett, de ezért – elsősorban a tevékenység idejének rövidségére tekintettel – más önkormányzati elismerésben nem részesültek. Az önkormányzati-polgármesteri dicséret adományozására határidő nélkül, valamennyi Rákóczifalván élő választópolgár, a városban működő politikai és társadalmi szervezet jogosult javaslatot tenni. A javaslatot tényszerű indokolással ellátva írásban kell előterjeszteni és a polgármesterhez eljuttatni.

A további részletszabályok a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Városi Önkormányzat kitüntető elismeréseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletében, az alábbi linken érhetőek el:

https://or.njt.hu/eli/v01/732736/r/2022/4