Üdvözöljük Rákóczifalva város honlapján!

RÁKÓCZIFALVA

Gallyazás tájékoztatás 2023. év

T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelt Rákóczifalvai Lakosok!

Rákóczifalva bel-, és külterületén a 0,4 és 22 kV-os hálózat közelében az áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsági övezetében nyiladéktisztítási, gallyazási és fakivágási munkálatokat fog végezni az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. megbízásából a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft., abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosa/használója azt nem végzi el.

A munkálatok várhatóan 2023. július 03.- 2023. július 31. közötti időszakban kerülnek elvégzésre.

A Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. belterületen az ingatlanok előtti közterületen lévő fák gallyazását fogja elvégezni ott, ahol ez idáig az ingatlan tulajdonosa (használója) nem tett eleget gallyazási kötelezettségének. A villamosenergia-ellátás üzembiztonságát szolgáló munkálatok során a vezeték biztonsági övezetét érintő – a vezeték és a közterületi növényzet lombozata közötti előírt távolságon belüli – fák és bokrok ágait eltávolítják.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a munkák végzését az ingatlan tulajdonos tűrni köteles.

A levágott gallyakat a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. a fák mellett, a közúti, illetve gyalogos forgalmat nem zavarva, a közterületen fogja elhelyezni, amivel az ingatlan tulajdonos (használója) szabadon rendelkezhet.

A fenti munkálatok elvégzését követően kérjük, hogy az ingatlan tulajdonosok/használók a gallyak eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönjük!

Rákóczifalva Városi Önkormányzat